Gemeente Wassenaar - 15-02-2011 wethouder henk de greef (vvd) verheugd over steun vanuit gemeenteraad voor herontwikkelin

15-02-2011 wethouder henk de greef (vvd) verheugd over steun vanuit gemeenteraad voor herontwikkelin

 Maandag 14 februari jl. heeft de gemeenteraad groen licht gegeven aan het college van B&W om het terrein van het voormalige zwembad Sterrenbad aan de Generaal Winkelmanlaan te herontwikkelen voor woningbouw en A-hoed in samenwerking met de Wassenaarsche Bouwstichting (WBS). 

Apotheek en huisartsen in één onderkomen

Naast woningen voorziet het plan ook in een zogenaamde A-Hoed; apotheker-en huisartsen-onder één dak. De realisatie van deze A-Hoed is met het raadsbesluit een stap dichterbij gekomen. 

Belangrijk maatschappelijke ontwikkeling

Portefeuillehouder wethouder De Greef is verheugd met de steun van de meerderheid van de raad voor deze voor Wassenaar zo belangrijke, maatschappelijke, ontwikkeling. Want na realisatie van de woningen speelt het project ook een cruciale rol als tijdelijke huisvesting in het onderbrengen van de bewoners van de zorgwoningen van de SWZ-locatie (Stichting Wassenaarse Zorgverlening) aan de Poortlaan. Door deze tijdelijke woningruil kunnen de zorgwoningen worden opgeknapt en de bewoners later weer terugkeren in gemoderniseerde en eigentijdse appartementen. 

Nauwe samenwerking met belanghebbenden

In nauwe samenwerking met de klankbordgroep zwembad en alle andere belanghebbenden, zal de komende periode gewerkt worden aan een uitgewerkt bouwplan voor deze locatie.

Snel naar...