Gemeente Wassenaar - 25-11-2011 Ondertekening overeenkomst samenvoeging sociale diensten

25-11-2011 Ondertekening overeenkomst samenvoeging sociale diensten

Ondertekening overeenkomst samenvoeging sociale diensten  

Op dinsdag 29 november om 16.00 uur wordt de samenvoeging van de sociale diensten van Voorschoten, Leidschendam-Voorburg  en Wassenaar een feit door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst. Loco-burgemeester F.F. Blommers (Voorschoten) en de burgemeesters J.W. van der Sluijs (Leidschendam-Voorburg) en J.Th. Hoekema (Wassenaar) bekrachtigen de samenwerking namens de colleges. 

De ondertekening vindt plaats in Raadhuis De Paauw, Raadhuislaan 22 in Wassenaar.  

Laatste puzzelstukje

De wethouders Sociale Zaken Inge Adema-Nieuwenhuizen (Voorschoten), Gregor Rensen (Leidschendam-Voorburg) en Marc van Dijk (Wassenaar) beelden de samenwerking op ludieke wijze uit door op dinsdag 29 november het laatste stukje van de puzzel te leggen. 

 Start

Op 1 januari 2012 start de nieuwe gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen. Vanwege de vele landelijke wijzigingen op het gebied van werk en inkomen en de krapper wordende budgetten in de sociale zekerheid hebben de gemeenten besloten te gaan samenwerken.

Snel naar...