Gemeente Wassenaar - 15-12-2010 PERSUITNODIGING: ONDERTEKENING INTENTIE OVEREENKOMST LOCATIE VOORMALIG STERRENBAD

15-12-2010 PERSUITNODIGING: ONDERTEKENING INTENTIE OVEREENKOMST LOCATIE VOORMALIG STERRENBAD

Op maandag 20 december a.s. om 14.00 uur ondertekenen wethouder Henk de Greef en directeur van de Wassenaarsche Bouwstichting Ad Zopfi de intentie overeenkomst voor de locatie van het voormalig 'Sterrenbad'. De ondertekening vindt plaats in Raadhuis De Paauw. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn."

De Wassenaarsche Bouwstichting (WBS) heeft een haalbaarheidsstudie uitgewerkt voor de locatie voormalig 'Sterrenbad' voor de ontwikkeling van een A-HOED en woningen, die eerst gebruikt zullen worden als tijdelijk onderkomen voor de bewoners van het zorgcentrum.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken zal de grond moeten worden overgedragen aan de WBS en zal een planologische procedure moeten worden gevoerd. Dit betekent voor beide partijen dat voorafgaand aan de gronduitgifte en het volgen van de procedure al veel werkzaamheden moeten worden verricht en een gronduitgifteovereenkomst zal moeten worden voorbereid. 

Op beider initiatief is een intentie overeenkomst voorbereid die sturing geeft aan de periode voorafgaand aan de gronduitgifteovereenkomst en waarmee partijen hun intentie tot overdracht en ontwikkeling van de locatie voormalig 'Sterrenbad' uitspreken.

Snel naar...