Gemeente Wassenaar - 10-03-2010 KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR DE HEER J. MANHEIM

10-03-2010 KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR DE HEER J. MANHEIM

 Op 9 maart 2010 zal rond 18.00 aan de heer J. Manheim een Koninklijke onderscheiding worden uitgereikt tijdens een receptie voorafgaande aan het Internationaal Symposium “Een veilig Israël in een vreedzaam Midden –Oosten” dat gehouden wordt op 9 en 10 maart a.s. in het Vredespaleis in Den Haag georganiseerd door het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël).

De heer J. Manheim zal op 9 maart worden bevorderd van Ridder tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Deze uitreiking wordt verricht door de Minister van Buitenlandse Zaken, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de burgemeester van Wassenaar de heer drs. J.Th. Hoekema.Het Internationaal Symposium “Een veilig Israël in een vreedzaam Midden-Oosten” is georganiseerd ter ere van het afscheid van de heer Manheim als voorzitter van het CIDI.

De heer Manheim heeft zich na zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau in 2001 tot heden meer dan bijzonder ingezet als voorzitter bij het CIDI. De internationale dimensie is juist in deze periode verder ontwikkeld. Internationaal heeft hij  als vice-president van B'nai B'rith Internationaal te Washington de Europese onderlinge samenwerking vergroot en heeft hij ondermeer het beleid helpen formuleren inzake de Durban II Conferentie tegen racisme. Ook heeft hij zich bijzonder ingezet als voorzitter van de landelijke VVD partijcommissie voor Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking

Snel naar...