Gemeente Wassenaar - 0903 Wethouder Marc van Dijk (VVD) Tevreden over uitstroom uitkeringsgerechtigden

0903 Wethouder Marc van Dijk (VVD) Tevreden over uitstroom uitkeringsgerechtigden

 

PERSBERICHT

 

Wassenaar, 9 maart 2012

 

WETHOUDER MARC VAN DIJK (VVD) TEVREDEN OVER UITSTROOM UITKERINGSGERECHTIGDEN

Onlangs publiceerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) haar landelijk onderzoek. Hieruit blijkt dat de helft van alle mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, zich niet verplicht voelt een baan te zoeken. Marc van Dijk, wethouder sociale zaken en financiën, herkent dit beeld niet voor Wassenaar. De wethouder reageert hierbij op de door de VVD fractie gestelde vragen.

 

 ‘Het uitgangspunt bij het bevorderen van uitstroom uit de uitkering is voor ons het voeren van een actief beleid met individueel maatwerk. In overleg met de cliënt wordt door de consulent bepaald wat voor een individuele cliënt de snelste weg is naar een duurzame uitstroom. Motivatie en eigen inzet zijn daarbij sleutelfactoren tot succes en worden dan ook in hoge mate gestimuleerd’ aldus wethouder Marc van Dijk.

‘Wij merken dat de Wassenaarse cliënten voor het overgrote deel graag weer aan het werk willen gaan en hier ook inspanningen voor leveren. Wanneer er sprake is van voortdurende onwil of onvoldoende medewerking en inzet worden financiële sancties niet geschuwd’.

Einde bericht

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Alexander Oostermeijer, hoofd communicatie en kabinet, tel. 0705122296/0627592408 of email communicatie@wassenaar.nl

Snel naar...