Gemeente Wassenaar - 18-05-2011 Wassenaarse Slag ontvangt QualityCoast BasiQ 2011 certificaat

18-05-2011 Wassenaarse Slag ontvangt QualityCoast BasiQ 2011 certificaat

Op woensdag 18 mei jl. ontving wethouder Fred Sanders het QualityCoast BasiQ cetrificaat 2011 voor Wassenaar. Het eerste Europese keurmerk voor duurzame ontwikkeling van kustgemeenten als geheel met een goede kwaliteit van het toeristisch product gezien vanuit het oogpunt van bezoekers die geïnteresseerd zijn in natuur en landschap, milieu en cultureel erfgoed.

Beoordeling

Een internationale jury beoordeelt deelnemende gemeenten op twintig verschillende aspecten op het gebied van natuur en landschap, milieu, cultureel erfgoed, lokale identiteit en veiligheid. Hierbij wordt ook bekeken of de zwemwaterkwaliteit langs het strand voldoet aan de normen van de Blauwe Vlag. En of er hotels, campings en strandpaviljoens zijn die deelnemen aan het Green Key keurmerk. Daarmee wordt natuur, cultuur en identiteit verankerd in het beleid van de deelnemende kustplaatsen

Duurzame ontwikkeling en sociale verantwoordelijkheid

Het QualityCoast programma is ontwikkeld door de Europese koepel van Kust & Zee: de Coastal & Marine Union (EUCC). De vereniging Kust & Zee is het samenwerkingsverband van de Nederlandse en Belgische leden en lidorganisaties van de Europese Coastal & Marine Union (EUCC). Met het QualityCoast programma wil Kust en Zee wereldwijd een netwerk van kustgemeenten opzetten dat dezelfde waarden deelt op het gebied van duurzame ontwikkeling, natuur en biodiversiteit, cultureel erfgoed en sociale verantwoordelijkheid en tegelijkertijd dezelfde hoge standaarden hanteren ten opzichte van hun toerisme.

Einde bericht

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u terecht op www.kustenzee.nl en/of http://www.qualitycoast.info/

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Leonoor Buitelaar, afdeling communicatie en kabinet, tel. 070 - 51 22 418 of communicatie@wassenaar.nl

Snel naar...