Gemeente Wassenaar - 30-09-2010 Koninklijke onderscheiding voor de her Dr.R. Bieger

30-09-2010 Koninklijke onderscheiding voor de her Dr.R. Bieger

Burgemeester drs. J.Th. Hoekema reikt de onderscheiding uit op donderdag 30 september 2010 om 18.00 uur tijdens een afscheidsreceptie in Kasteel de Wittenburg in Wassenaar. Dr. R. Bieger (71) ontvangt deze Koninklijke onderscheiding onder meer voor zijn grote verdiensten als medisch adviseur bij de NV LevensverzekeringsMaatschappij “De Hoop”.

De heer dr. R. Bieger begon in 1974 als internist in het ziekenhuis Bronovo te Den Haag, waar hij tot zijn pensionering in 2002 heeft gewerkt.

Vanaf 1983 heeft hij zich ingezet voor de NV LevensverzekeringsMaatschappij “De Hoop”. Mede op zijn initiatief is er bij “De Hoop” in de loop der jaren veel specialistische kennis vergaard op het gebied van medische aandoeningen en de daarmee gepaard gaande risico’s.  Met veel energie en tomeloze inzet bleef hij betrokken bij de “Maatschappij” en ging hij ook na zijn 70ste jaar nog door met zijn advisering. Hierdoor heeft hij een grote bijdrage geleverd aan het toegankelijk maken van de verzekeringsmarkt, juist voor die groepen die vaak kwetsbaar zijn in de samenleving.

De heer Bieger is binnen het medische terrein ook op andere gebieden zeer actief geweest:

  • lid de werkgroep HIV van de brancheorganisatie het Verbond van Verzekeraars
  • docent bij de Stichting Centre for Human Drug Research
  • lid van de Patiëntenklachtencommissie en de Meldingscommissie van het Leids Universiteit Medisch Centrum
  • secretaris/penningmeester van de Leidse Alumnivereniging Geneeskunde LUMC
  • bestuurslid van de Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten

De heer dr. R. Bieger wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Snel naar...