Gemeente Wassenaar - 23-12-2010 Buurtpreventieteam Oostdorp van start

23-12-2010 Buurtpreventieteam Oostdorp van start

 Deze namen de jassen in ontvangst namens het buurtpreventieteam van de wijk Oostdorp. Namens de politie was wijkagent Patrick van der Meer aanwezig. De buurtvereniging Oostdorp en Omgeving en het Comité Oostdorp Leeft hebben gezamenlijk het initiatief genomen om een buurtpreventieteam te starten.

Buurtpreventie

Het buurtpreventieteam bestaat uit inwoners van de wijk Oostdorp die een bijdrage willen leveren aan de veiligheid van de wijk. Na de kerst zal begonnen worden met het surveilleren door de wijk. Er zal hierbij gelet worden op vernielingen en ander vandalisme. Er wordt zowel 's middags als 's avonds gesurveilleerd.

Het buurtpreventieteam moet als extra ogen en oren dienen voor de politie. Wanneer zij iets verdachts waarnemen kunnen zij direct contact opnemen met de wachtcommandant van de politie. De wachtcommandant zorgt er dan voor dat het buurtpreventieteam directe ondersteuning krijgt. De wijkagent dient als belangrijkste aanspreekpunt voor de alledaagse dingen. Met de wijkagent is dan ook regelmatig contact.

Snel naar...