Gemeente Wassenaar - 21-01-2010 Millenniumgemeente Wassenaar helpt Haïti aan water

21-01-2010 Millenniumgemeente Wassenaar helpt Haïti aan water

Via de stuurgroep Millennium is er een concreet verzoek gedaan door Somonca, een ecologisch bedrijf gevestigd in de Dominicaanse Republiek, die financiering vraagt voor een actie om twee maanden water te leveren aan de slachtoffers van de aardbeving in Haïti.

De Wassenaarse gemeenteraad heeft besloten tot verdubbeling van particulier geworven gelden tot een maximum van € 1 per inwoner. Hiermee wordt een concrete bijdrage geleverd aan het oplossen van de drinkwaterproblematiek in het rampgebied.

Inzamel actie op 30 januari a.s.

Op zaterdag 30 januari zal in Wassenaar hiervoor een inzameling plaatsvinden welke wordt georganiseerd door Wereldwinkel Wassenaar. Ook de Wassenaarse Winkeliersvereniging heeft haar medewerking toegezegd.

Initiatief van Somonca (www.somonca.com)

Het drinkwater gaat naar tien keukens waar eten wordt gemaakt voor de slachtoffers. Er wordt door Nederlanders een ter plaatse een beschikbare vrachtwagen ingeschakeld, die met 10 stuks 350 gallonwater tanks, de tien keukens bevoorraadt. Op de vrachtwagen zit een kraan die per keuken deze 350 gallon tanks aflevert. De vrachtwagen gaat vervolgens iedere dag de lege tanks in de keukens ophalen verwisselt deze voor de volle tanks. Het project duurt twee maanden, indien nodig langer, waarna Somonca de tanks schenken aan een kindertehuis, hospitaal of ander goed doel.

Via Netherlands Water Partnership wordt nog bezien of het project ook onder de verdubbelingsregeling van Minister Koenders gevoegd kan worden.

 

Snel naar...