Gemeente Wassenaar - 01-03-2010 Gemeente kapt zieke en gevaarlijke bomen

01-03-2010 Gemeente kapt zieke en gevaarlijke bomen

Begin maart start de sectie groen van de gemeente Wassenaar met het kappen van 18 zware bomen. Deze bomen zijn ziek, gevaarlijk, staan de ontwikkeling van andere bomen in de weg (dunning) of veroorzaken veel lichtbelemmering. De bomen staan verspreid in de gemeente en veelal direct langs de openbare weg.

Na onze jaarlijkse controle van de zware bomen zijn deze 18 bomen voor een her-controle door een boomtaxateur beoordeeld. De bomen in onderstaande lijst zijn gevaarlijk, er bestaat risico voor afbreken of windworp (omwaaien). De bomen staan veelal langs de openbare weg en zijn meestal aangetast door schimmels (o.a. honingzwam, korsthoutskoolzwam, tonderzwam, reuzenzwam, etc.).

In het kader van de zorgplicht geldt voor deze bomen dat de veiligheid langs de openbare weg niet meer kan worden gegarandeerd. Als de aantastingen zwaar zijn en al enkele jaren in en rondom de boom woekeren, dan worden deze bomen gevoelig voor windworp of breuk. Voor de vermelde bomen is een kapvergunning aangevraagd en gepubliceerd in de gemeenterubriek. Uiteraard zullen op de opengevallen plaatsen zoveel als mogelijk nieuwe bomen worden geplant.

Het verkeer zal weinig hinder ondervinden van de werkzaamheden. De meeste bomen staan op rustige wegen in de woonwijk. Wel worden passende verkeersveiligheidsmaatregelen genomen en worden direct omwonenden geïnformeerd.

Vanwege gevaar voor de woonomgeving door windworp/ stam- en takbreuk worden de volgende bomen verwijderd: 1 kastanje bij Nieuw Rijksdorp, 1 populier bij de Princehaven aan de Zijllaan, 1 beuk op de Bloemcamplaan, 1 linde op de Kerkeboslaan, 1 abeel achter de Hillenaarlaan, 3 wilgen op de Duijnsteelaan, 1 paardenkastanje op de Rijksstraatweg en 2 beuken op de Raaphorstlaan.

Vanwege schade door bliksem en stormschade waardoor onherstelbare takbreuk is ontstaan, wordt op het Zanderijpad 1 populier verwijderd en op het Burchtplein 1 kastanje en 1 sierkers.

Uit oogpunt van dunning wordt 1 esdoorn in het Van Polanenpark en 1 esdoorn langs de Papegaaienlaan verwijderd. De overige bomen kunnen zich hierdoor beter ontwikkelen.

Op de Oostdorperweg ter hoogte van de haven worden 2 vleugelnoten verwijderd en vervangen door 2 platanen. De vleugelnoten zijn afstervend en drukken door wortelopschot de bestrating omhoog waardoor veel struikelgevaar wordt veroorzaakt.

Snel naar...