Gemeente Wassenaar - 23-09-2009 Mareflex en gemeente Wassenaar slaan de handen in één!

23-09-2009 Mareflex en gemeente Wassenaar slaan de handen in één!

Na een intensieve voorbereiding is er per 1 juli jl. een nieuw samenwerkingsverband tussen de gemeente Wassenaar en re-integratiebedrijf MareFlex, dochter van MareGroep, ontstaan. MareSchoon is het uitvoerend bedrijf voor de schoonmaak.

De gemeente Wassenaar is één van de vele gebruikers van MareSchoon waarvan het Raadhuis De Paauw, inclusief Schooladviesdienst, het gemeentekantoor, het Van Heeckerenhuis (multicultureel centrum), Deylercentrum (wijkgebouw)en gymzaal Fabritiuslaan worden schoongemaakt.  

Deze samenwerking wordt officieel bekrachtigd door wethouder Pim van de Locht en de medewerkers van de MareGroep op vrijdag 25 september a.s. in Raadhuis De Paauw. Deze bijeenkomst start om 10.00 uur en duurt tot ongeveer 11.00 uur. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 

De gemeente Wassenaar en MareGroep vinden dat mensen met een arbeidshandicap de mogelijkheid moeten krijgen om te werken in bedrijven op de reguliere arbeidsmarkt. Dit kan door uitstroom, begeleid werken of detachering vanuit de MareGroep, maar ook door werk te doen buiten de gebouwen van MareGroep, zoals het schoon en mooi houden van de woon- en leefomgeving. MareFlex en MareGroep bieden mensen met een arbeidshandicap werk en begeleiding om hun arbeidsgeschiktheid verder te bevorderen.

Wassenaar werkt al samen met MareGroep op het gebied van groenvoorziening en detachering. 

Vooralsnog is bij dit samenwerkingsverband sprake van een pilot van 1 jaar. Een evaluatie zal er nog gaan plaatsvinden, maar de ervaringen zijn tot nu toe uitstekend.

 

Snel naar...