Gemeente Wassenaar - 21-09-2009 Grote onderhoudsbeurt voor Wassenaarse buitenbeelden

21-09-2009 Grote onderhoudsbeurt voor Wassenaarse buitenbeelden

Deze zomer hebben de buitenbeelden in Wassenaar weer een grote onderhoudsbeurt gehad. Sommige beelden worden door de kunstenaars zelf onderhouden. Op de foto ziet u dat dat een hele klus kan zijn. Andere beelden worden door de gemeente of door een gespecialiseerd bedrijf onderhouden.

Van het beeld ‘De Levensboom’, hoek Hillenaarlaan/Fabritiuslaan ter hoogte van het appartementencomplex De Hillenaar, ontbraken zoveel tegeltjes dat kunstenaar Joop van Ulden opnieuw tegels moest bakken in dezelfde kleuren. Vervolgens konden de tegels worden gelijmd en gevoegd. De restauratie van het uit 1982 stammende kunstwerk is betaald door de gemeente Wassenaar en de Wassenaarsche Bouwstichting, op wiens grond het zich bevindt. De herstelwerkzaamheden namen drie dagen in beslag. ‘De Levensboom’ wordt op korte termijn aan de Wassenaarsche Bouwstichting overgedragen.


Andere beelden wordt door de gemeente zelf onderhouden of - zoals de bronzen beelden - door de firma Binder uit Haarlem. Deze firma is al jaren actief in het onderhouden van kunstwerken binnen de gemeente Wassenaar. Dit waren in het begin hoofdzakelijk de bronzen beelden, maar het bedrijf heeft zich ook gespecialiseerd in het onderhoud van andere materialen.
Het onderhoud aan de bronzen beelden houdt in dat de beelden jaarlijks worden geïnspecteerd, gereinigd en waar nodig wordt de graffiti verwijderd. De beelden worden daarna voorzien van een speciale beschermende waslaag. Hierdoor zijn de beelden beschermd tegen (weers)invloeden van buitenaf en behouden ze hun kleur en uitstraling.

Niet altijd hoeft een beeld helemaal schoongepoetst te zijn. Een buitenbeeld kent nu eenmaal de wisselwerking met het klimaat en de natuurlijke omgeving. Dat kan zo zijn mooie effecten hebben.

TIP: Maakt u eens een tochtje langs de mooie buitenkunst van Wassenaar dit najaar. Er zijn beeldenroutes verkrijgbaar bij de balie van het gemeentekantoor.


Snel naar...