Gemeente Wassenaar - 30-01-2009 Uitnodiging viering hoog(s)te punt nieuwbouw Sterrenbad

30-01-2009 Uitnodiging viering hoog(s)te punt nieuwbouw Sterrenbad

AAN DE OMWONENDEN EN BETROKKENEN VAN HET PROJECT NIEUWBOUW STERRENBAD

Datum : 30 januari 2009

Ons kenmerk : 08048213LJ

Onderwerp : Uitnodiging viering hoog(s)te punt nieuwbouw Sterrenbad

Ref. : Laura Jongeneel, tel. 070-5122395

Geachte heer, mevrouw,

In december heeft u van ons een brief ontvangen met daarin de stand van zaken van de nieuwbouw van het zwembad. In die brief hebben wij u ook gemeld dat de bouw van de staalconstructie inmiddels was gestart.

Op dit moment is de staalconstructie bijna gereed en zijn de contouren van het nieuwe gebouw zichtbaar.Graag nodigen wij u uit voor de viering van het inmiddels bereikte hoogste punt van het zwembad en de voltooiing van de staalconstructie op dinsdag 10 februari a.s. van 16.00-17.30 uur.

Deze viering van het hoog(s)te punt vindt plaats in het nieuwe zwembad. De eerste verdiepingsvloer is klaar

wat betekent dat we in het nieuwe gebouw droog kunnen staan. Houdt u er wel rekening mee dat er nog geen zijwanden in het gebouw zitten en dat u een warme jas aantrekt.

U krijgt op 10 februari de mogelijkheid om in kleine groepjes samen met de aannemer een kijkje te nemen op de bouwplaats. Ook zal wethouder Alkemade u meer vertellen over wat er de komende tijd aan werkzaamheden gepland staat en wanneer verwacht wordt dat het zwembad definitief klaar is.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de heer Sytze Fokkema, hoofd van het Ingenieursbureau, tel, 51 22 274, e-mail: sfokkemaUnknown widget or define 'wassenaar.nl of met Laura Jongeneel, afdeling communicatie, tel. 51 22 395, e-mail: ljongeneel'wassenaar.nl

Voor meer informatie over het project kunt u kijken op www.wassenaar.nl > plannen en projecten >

Sterrenbad. Hier treft u o.a. de raadsmededeling, bewonersbrieven en een webcam waarop de bouw van het

zwembad te volgen is.

Snel naar...