Gemeente Wassenaar - 29-05-2009 Werkzaamheden Van Duivenvoordelaan (tussen de rotonde en Strandwal) en Van Cranenburchlaa

29-05-2009 Werkzaamheden Van Duivenvoordelaan (tussen de rotonde en Strandwal) en Van Cranenburchlaa

AAN DE BEWONERS EN OMWONENDEN VAN DE VAN DUIVENVOORDELAAN EN DE VAN CRANENBURCHLAAN

Datum : 29 mei 2009
Ons kenmerk : 09049809/LJ
Onderwerp : Werkzaamheden Van Duivenvoordelaan (tussen de rotonde en Strandwal) en Van Cranenburchlaan (tussen de rotonde en de Ter Weerlaan) en Ter Weerlaan (tussen Van Cranenburchlaan tot aan Anemoneweg)

Ref. : Laura Jongeneel, tel. 070-5122395

Geachte heer, mevrouw,
Op 9 juni a.s. start de firma Versluys in opdracht van de gemeente met voorbereidende werkzaamheden voor het asfaltonderhoud aan de rijbaan van de Van Duivenvoordelaan (tussen de rotonde en de Strandwal) en de Van Cranenburchlaan (tussen de rotonde en de Ter Weerlaan)

De Van Duivenvoordelaan (tussen de rotonde en de Strandwal) wordt voorzien van een nieuwe “stille”asfaltdeklaag. De onderhoudswerkzaamheden aan de Van Cranenburchlaan worden benut om de fietsvoorzieningen tussen de rotonde en de Ter Weerlaan te verbeteren. Deze actie past in het streven van de gemeente om betere fietsvoorzieningen te bieden.

De weg wordt van ca. 7,50 m naar 8 m verbreed door aan de zijde van het park de trottoirband op te schuiven. De middengeleiders komen te vervallen. Hierdoor is er in beide rijrichtingen ruimte voor een in rood asfalt uitgevoerde fietsstrook van 1,50 m en een rijbaan van 5 m. Een rijbaanindeling zoals die ook op Starrenburglaan recent is aangebracht.

De Van Cranenburchlaan en het gedeelte Ter Weerlaan tot aan de Anemonenweg wordt net zoals de Van Duivenvoordelaan voorzien van een “stille” asfaltdeklaag. Ter hoogte van de Burmanlaan wordt een inritconstructie (een doorlopend trottoir) gemaakt, als overgang naar de 30 km-zone die wordt ingesteld voor het gebied Deijleroord.

Het stadsgewest Haaglanden heeft aangegeven subsidie beschikbaar te stellen om de fietsvoorzieningen te kunnen aanleggen. Tijdens het asfalteren (30 juni t/m 3 juli) wordt de rijbaan afgesloten voor het verkeer. De buslijn 43 (Connexxion) wordt tijdelijk (maximaal halve dag) omgeleid via de ventweg van de Ter Weerlaan. Er vervallen halten en er komen tijdelijke halten. Zie de planning op de achterzijde van deze brief.

De parkeerterreinen aan de Van Duivenvoordelaan zijn bereikbaar via het voetpad. Dit zal door verkeersregelaars op een veilige manier worden geregeld. De bewoners van het appartementencomplex op de hoek Van Cranenburchlaan/ Ter Weerlaan worden verzocht om tijdens de afsluiting het huisvuil aan te bieden in de Van der Wervestraat.


Planning (door weersomstandigheden kan de planning verschuiven):

Vanaf 9 juni
Voorbereidende werkzaamheden verbreding Van Cranenburchlaan en aanbrengen van gootlagen op de Van Duivenvoordelaan; het verkeer kan passeren door middel van een rijbaanversmalling en met aangepaste snelheid.

Ma 29 juni
Asfalt frezen Van Cranenburchlaan/ Van Duivenvoordelaan; het verkeer kan passeren. Dit zal door verkeersregelaars worden begeleid.

Dinsdag 30 juni
Afsluiting (07.00 - ca. 21.00 uur) Van Duivenvoordelaan (rotonde tot aan de Strandwal) i.v.m. asfalteren rijbaan.

Wijzigingen Buslijn 43:
• Richting Leiden: halte Ter Weerlaan vervalt. Er komt een tijdelijke halte op de Van Cranenburchlaan (ter hoogte Ter Weerlaan)

• Richting Den Haag: halte Ter Weerlaan (normaal richting Leiden). Halten Strandwal/Rodenburglaan komen te vervallen en worden verwezen naar de halte Van Duivenvoordelaan.

Woendag 1 juli, donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli
Afsluiting (07.00 - ca. 17.00 uur) Van Cranenbuchlaan (rotonde tot aan Ter Weerlaan) i.v.m. asfalteren rijbaan.

Wijzigingen Buslijn 43:
• Halte Ter Weerlaan vervalt; er komt een tijdelijke halte op kruising Ter Weerlaan/Anemonenweg.

Let op: De bewoners van de van het appartementencomplex op de hoek Van Cranenburchlaan/ Ter Weerlaan worden verzocht om tijdens de afsluiting op vrijdag 3 juli het huisvuil aan te bieden in de Van der Wervestraat.

Wij willen u verzoeken rekening te houden met deze werkzaamheden en uw auto, afhankelijk waar er op dat moment gewerkt wordt, tijdelijk elders te parkeren. Uiteraard proberen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken en vragen uw begrip en medewerking.

Indien u meer informatie wenst of vragen heeft over de werkzaamheden dan kunt u zich wenden tot de projectleider van het Ingenieursbureau van de gemeente, Herman te Sligte, via telefoonnummer 070-5122383.

Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling communicatie en kabinet a.i.,
Drs Natalie E. Kool

Snel naar...