Gemeente Wassenaar - 28-04-2009 Afronding werkzaamheden Backershagenlaan en Rust en Vreugdlaan

28-04-2009 Afronding werkzaamheden Backershagenlaan en Rust en Vreugdlaan

AAN DE BEWONERS VAN DE BACKERSHAGENLAAN, DE RUST EN VREUGDLAAN EN OMGEVING

Datum : 28 april 2009
Ons kenmerk : 09046570/LJ
Onderwerp : Afronding werkzaamheden Backershagenlaan en Rust en Vreugdlaan
Ref. : Laura Jongeneel, tel. 070-5122395

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente Wassenaar heeft de afgelopen tijd werkzaamheden uitgevoerd aan de Backershagenlaan de Rust en Vreugdlaan. Zo is het nieuwe fietspad langs de Rust en Vreugdlaan inmiddels in gebruik.

Op 4 mei a.s. komt de aannemer nog voor één dag terug om wat resterende afwateringswerkzaamheden uit te voeren. Bij de kruising Rust en Vreugdlaan – Menkenlaan en nabij de brug op de Rust en Vreugdlaan moet ter afronding van de werkzaamheden het asfalt worden aangepast.

Wat betekent dit voor u?
Op 4 mei is de Rust en Vreugdlaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, het fietspad is wel bereidbaar.
Autoverkeer vanaf de Backershagenlaan/Schouwweg kan niet via de Rust en Vreugdlaan naar de
Rijksstraatweg rijden en andersom. De asfaltwerkzaamheden vinden plaats bij de kruising Rust en
Vreugdlaan – Menkenlaan en op de Rust en Vreugdlaan nabij de brug. De werkzaamheden op deze twee locaties vinden na elkaar plaats. Het is nu echter nog niet aan te geven hoe lang beide werkzaamheden duren (in uren).

Bewoners van de Rust en Vreugdlaan (gedeelte tussen de Menkenlaan en Backershagenlaan) en de Menkenlaan (van Ommerenpark) kunnen een gedeelte van de dag hun woning bereiken vanaf de Backershagenlaan/Schouwweg en een gedeelte van de dag vanaf de Rijksstraatweg. Zoals gezegd is nu nog niet te zeggen hoe lang de afzettingen duren. U wordt geadviseerd, indien mogelijk, gebruik te maken van de fiets of indien u met de auto gaat, de bebording en de aanwijzingen van de aannemer op te volgen.

Wij vragen uw begrip voor de overlast met betrekking tot de bereikbaarheid en eventueel de geluidsoverlast tijdens de werkzaamheden. De aannemer doet zijn uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken.
Indien u meer informatie wenst of vragen heeft over de werkzaamheden dan kunt u zich wenden tot de projectleider Herman te Sligte via telefoonnummer 070-5122383.
 
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling communicatie en kabinet a.i.,
drs Natalie E. Kool

Snel naar...