Gemeente Wassenaar - 28-01-2009 Renovatie beukenlaan aan de Groen van Prinstererlaan

28-01-2009 Renovatie beukenlaan aan de Groen van Prinstererlaan

AAN DE BEWONERS VAN DE GROEN VAN PRINSTERERLAAN 1, 1A, 1B, 1C EN 10

Datum : 28 januari 2009

Ons kenmerk : 09046738LJ

Onderwerp : Renovatie beukenlaan aan de Groen van Prinstererlaan

Ref. : Laura Jongeneel, tel. 070-5122395

Geachte heer, mevrouw,

Graag informeren wij u over de voorgenomen renovatie van de beukenlaan aan de Groen van Prinstererlaan.

Langs dit deel van de laan staan nog enkele oude beuken van de vroegere beukenlaan. Een deel van deze beukenlaan is inmiddels vernieuwd en er zijn de afgelopen jaren jonge beuken aangeplant. Verder staan langs de laan nog esdoorns en een paardekastanje.

Het voornemen bestaat om dit plantseizoen een drietal bomen, namelijk een beuk, een paardenkastanje en een esdoorn te rooien en te vervangen door twee beuken. Naar verwachting zullen de werkzaamheden eind januari / begin februari worden uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden zal mogelijk de doorgang naar uw woning beperkt zijn. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Voor zover we nu kunnen beoordelen, geeft de conditie van de nog aanwezige oude beuken voorlopig geen aanleiding tot vervanging.

Heeft u naar aanleiding van de brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer H. de Boer, teamleider uitvoering, tel. (070) 5122269 of de heer W. Westgeest, beleidsmedewerker groen, tel. (070) 5122387.

Snel naar...