Gemeente Wassenaar - 27-03-2009 Voorstel herverderling drempels parallelweg Wittenburgerweg

27-03-2009 Voorstel herverderling drempels parallelweg Wittenburgerweg

AAN DE BEWONERS VAN DE WITTENBURGERWEG 5 EN 7 (ONEVEN), 6
T/M 98A (EVEN)

Datum : 27 maart 2009
Ons kenmerk : 09048414
Onderwerp : Voorstel herverdeling drempels parallelweg Wittenburgerweg
Ref. : Laura Jongeneel, tel. 070-5122395

Geachte bewoner,
De gemeente gaat in het voorjaar rioolwerkzaamheden uitvoeren aan de parallelweg van de
Wittenburgerweg. Voor deze werkzaamheden moet de weg worden opengebroken. De buurtvereniging heeft aan de gemeente voorgesteld om dit moment te benutten om de aanwezige drempels op de parallelweg van de Wittenburgerweg opnieuw te rangschikken.

De huidige drempels in de straat zijn niet gelijk verdeeld over de straat. Aan de zijde van de
Landscheidingsweg liggen een aantal drempels vlak bij elkaar, terwijl in het gedeelte tussen de Hogeweg en de Beukenhorstlaan geen drempels aanwezig zijn. Bij de bushalte (halte Wittenburgerweg) liggen twee drempels dicht na elkaar. De eerste drempel bij de bushalte dient voor buspassagiers die de weg willen oversteken. Vlakbij deze drempel ligt nabij huisnummer 36 een tweede drempel.

Wij willen voorstellen om deze drempel te verplaatsen van huisnummer 36 naar het gedeelte van de straat tussen de Hogeweg en de Beukenhorstlaan, ongeveer ter hoogte van huisnummer 74. De drempels zijn dan beter verdeeld over de gehele straat, wat de snelheidsvermindering ten goede komt. Het plaatsen van een extra drempel is niet aan de orde. In verband met de aanrijdtijden van de hulpdiensten is een extra drempel niet gewenst in het gebied.

Graag willen wij uw reactie als bewoner van de Wittenburgerweg op dit voorstel. Uw reactie kunt u e-mailen naar mpeerdeman@wassenaar.nl of per post versturen naar de afdeling Beleid, t.a.v. Marije Peerdeman, postbus 499, 2240 AL.
U kunt tot 3 april a.s. uw reactie geven. Na 3 april inventariseren wij of de drempel moet worden verplaatst.
Uiteraard ontvangt u hierover van ons bericht.

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling communicatie en kabinet a.i.,
drs Natalie E. Kool

Snel naar...