Gemeente Wassenaar - 26-05-2009 Uitnodiging informatieavond project 3 assen

26-05-2009 Uitnodiging informatieavond project 3 assen

AAN DE BEWONERS VAN DE VAN ZUYLEN VAN NIJEVELTSTRAAT EN DE VAN OLDENBARNEVELTWEG EN OMGEVING

Datum : 26 mei 2009
Ons kenmerk : 09047178/LJ
Onderwerp : Uitnodiging informatieavond project 3 assen
Ref. : Laura Jongeneel, tel. 070-5122395

Geachte heer, mevrouw,
De gemeente werkt aan een herinrichting van de Van Zuylen van Nijeveltstraat en de Van
Oldenbarneveltweg. Wij nodigen u hierbij uit voor een informatieavond op dinsdag 9 juni a.s. op het gemeentekantoor, Johan de Wittstraat 45, waar de schetsontwerpen zullen worden gepresenteerd. (Let op: gebruik de ingang aan de achterzijde van het gemeentekantoor, de ingang aan de voorkant is ’s avonds gesloten).

Op 3 maart jl. heeft de eerste informatieavond plaatsgevonden waarin de problemen, wensen, uitgangspunten en randvoorwaarden zijn besproken. Ook is er tijdens de eerste informatieavond een werkgroep samengesteld met bewoners en belanghebbenden. Deze werkgroep heeft inmiddels drie bijeenkomsten gehad en dat heeft geresulteerd in een schetsontwerp voor de Van Zuylen van Nijeveltstraat. Dit ontwerp wordt op de informatieavond gepresenteerd.

Voor de Van Oldenbarneveltweg is het landschapsarchitectuur ‘Buro Sant en Co’ ingeschakeld. Zij hebben een visie en schetsontwerp ontwikkeld voor de inrichting van de straat. Tijdens de informatieavond zal ‘Buro Sant en Co’ dit zelf presenteren. De ontwerpen zijn schetsontwerpen en de gemeente wil graag alle bewoners de mogelijkheid geven om te reageren. Hiervoor organiseert de gemeente een informatieavond op 9 juni a.s. op het gemeentekantoor. Om 19.00 uur gaat de zaal open en is er een mogelijkheid de schetsontwerpen te bekijken. Om 19.30 uur start de
presentatie over de schetsontwerpen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joep Lax, Huib Beets of Marije Peerdeman op
telefoonnummer 070-5122330. Hopelijk tot 9 juni om 19.00 uur!

Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling communicatie en kabinet a.i.,
Drs Natalie E. Kool

Snel naar...