Gemeente Wassenaar - 26-02-2009 Start voorbereidingswerkzaamheden parkeerplaats Van Brienenlaan

26-02-2009 Start voorbereidingswerkzaamheden parkeerplaats Van Brienenlaan

AAN DE BEWONERS VAN DE VAN BRIENENLAAN EN GEDEELTE WAALDORPERLAAN

Datum : 26 februari 2009

Ons kenmerk : 09047266LJ

Onderwerp : Start voorbereidingswerkzaamheden parkeerplaats Van Brienenlaan

Ref. : Laura Jongeneel, tel. 070-5122395

Geachte heer, mevrouw,

Eind maart wordt gestart met voorbereidende werkzaamheden op de parkeerplaats aan de Van Brienenlaan. De werkzaamheden bestaan uit het afgraven van puin en grond en het afvoeren ervan.

Dit betekent dat er de komende weken transporten worden uitgevoerd die mogelijk enige overlast kunnen veroorzaken. Met de aannemer zijn afspraken gemaakt dat de maximum snelheid van de vrachtwagens 15 km per uur is om op deze manier de overlast tot een minimum te beperken.

Na deze werkzaamheden zal het weer even wat stiller worden met de uitvoerende werkzaamheden. In die periode wordt het bestek gereedgemaakt voor de definitieve aanleg van de parkeerplaats. In de loop van het jaar wordt u nader geïnformeerd over de werkzaamheden die dan zullen worden uitgevoerd.

Indien nodig kunt u voor meer informatie contact opnemen met Ton van den Bosch, projectleider van de gemeente Den Haag. Deze is bereikbaar onder telefoonnummer (070)353 72 33.

Met vriendelijke groet,

Het hoofd van de afdeling communicatie en kabinet,

Drs Natalie E. Kool

Snel naar...