Gemeente Wassenaar - 26-01-2009 Werkzaamheden Hillenaarlaan

26-01-2009 Werkzaamheden Hillenaarlaan

AAN DE BEWONERS VAN DE HILLENAARLAAN

Datum : 26 januari 2009

Ons kenmerk : 09046692/LJ

Onderwerp : Werkzaamheden Hillenaarlaan

Ref. : Laura Jongeneel, tel. 070-5122395

Geachte heer, mevrouw,

Op maandag 2 februari start een aannemer voor de gemeente met het hertegelen van het trottoir en herstraten van de parkeervakken in de Hillenaarlaan (oneven zijde). De werkzaamheden nemen ca. 4 weken in beslag.

Wij willen u verzoeken rekening te houden met deze werkzaamheden en uw auto, afhankelijk waar er op dat moment gewerkt wordt, tijdelijk elders te parkeren. Uiteraard proberen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken en vragen uw begrip en medewerking.

In het voorjaar zal het asfalt van de rijbaan van een nieuwe slijtlaag worden voorzien, hierover wordt u op een later tijdstip geïnformeerd..

Indien u meer informatie wenst of vragen heeft over de werkzaamheden dan kunt u zich wenden tot de projectleider van het Ingenieursbureau van de gemeente, Herman te Sligte, via telefoonnummer 070-5122383.

Snel naar...