Gemeente Wassenaar - 26-01-2009 werkzaamheden buiten normale werktijden

26-01-2009 werkzaamheden buiten normale werktijden

Aan alle omwonenden

Ons kenmerk: EV/sl/018 Ridderkerk, 26 januari 2009

Behandeld door: E. Visser

Onderwerp: Nieuwbouw Zwembad Wassenaar

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief willen wij u informeren over enkele werkzaamheden die deze week plaatsvinden buiten de normale werktijden en tot in de nachtelijke uren doorlopen. De werkzaamheden betreffen het afvlinderen van de druklagen van de verdiepingsvloeren van het zwembad Wassenaar en dit kan geluidsoverlast voor u meebrengen.

Wij zullen echter alles in het werk stellen om de werkzaamheden zo spoedig mogelijk uit te voeren en de mogelijke geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Vriendelijk vragen wij uw begrip voor de uitvoering van de werkzaamheden.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden op de onderstaande data, te weten:

? Woensdag 28 januari a.s. op donderdag 29 januari a.s.

? Donderdag 29 januari a.s. op vrijdag 30 januari a.s.

De heren Wim van der Pluym (06 ? 51 239 394) en Pim Griffioen (06 ? 13 491 667) zijn de contactpersonen voor dit project en deze kan u uiteraard bij vragen benaderen.

Met vriendelijke groet,Van Splunder's Aannemingsmaatschappij bv,

namens het bouwteam

Snel naar...