Gemeente Wassenaar - 25-03-2009 Werkzaamheden Havenplein nr 1 t/m 27

25-03-2009 Werkzaamheden Havenplein nr 1 t/m 27

AAN DE BEWONERS VAN HAVENPLEIN NR 1 T/M 27

Datum : 25 maart 2009

Ons kenmerk : 09046692/LJ

Onderwerp : Werkzaamheden Havenplein

Ref. : Laura Jongeneel, tel. 070-5122395

Geachte heer, mevrouw,

In week 14 start een aannemer voor de gemeente met het hertegelen van het trottoir en herstraten van de parkeervakken aan het Havenplein. De werkzaamheden nemen ca. 4 weken in beslag.

Het betreft het hertegelen van het voetpad (met nieuwe betontegels) en herstraten van de rijbaan.

Tevens wordt de binnenbocht aan het plantsoen aangepast, zodat bijvoorbeeld vuilnisauto's niet over het gras van het plantsoen hoeven te rijden.

Wij willen u verzoeken rekening te houden met deze werkzaamheden en uw auto, afhankelijk waar er op dat moment gewerkt wordt, tijdelijk elders te parkeren. Uiteraard proberen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken en vragen uw begrip en medewerking.

Indien u meer informatie wenst of vragen heeft over de werkzaamheden dan kunt u zich wenden tot de projectleider van het Ingenieursbureau van de gemeente, Herman te Sligte, via telefoonnummer 070-5122383.

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling communicatie en kabinet a.i.,
drs Natalie E. Kool

Snel naar...