Gemeente Wassenaar - 24-02-2009 Start uitvoering werkzaamheden project Drainage Nieuw Wassenaar

24-02-2009 Start uitvoering werkzaamheden project Drainage Nieuw Wassenaar

AAN DE BEWONERS VAN DE WIJK NIEUW WASSENAAR

Datum : 24 februari 2009

Ons kenmerk : 07032867LJ

Onderwerp : Start uitvoering werkzaamheden project Drainage Nieuw Wassenaar

Ref. : Laura Jongeneel, tel. 070-5122395

Geachte heer, mevrouw,

In week 2 is het werk “Drainage Nieuw Wassenaar”gegund aan de aannemer KWS. De aannemer, de directievoerder en de toezichthouder zijn momenteel bezig met het maken en beoordelen van plannen, werkomschrijvingen en het bestellen van materialen. Als deze plannen en materialen goedgekeurd zijn zal buiten het werk starten.

Om het werk uit te kunnen voeren worden er bij de start van de werkzaamheden een aantal werkterreinen ingericht. Deze zijn noodzakelijk voor opslag van materiaal, zand en het plaatsen van keten. De locaties van de terreinen zijn; een gedeelte van het Hogeplein, een gedeelte van de Zijdeweg tussen de Van Calcarlaan en de Rijksstraatweg en op de hoek van de Zijdeweg/ Wittenburgerweg.

Vervolgens zal gestart worden met het aanleggen van de drainage en afvoerleiding. Als eerste staan gepland de Groot Hoefijzerlaan, Hogeweg en Beukenhorstlaan. Daarna volgen de Wittenburgerweg, Bloemcamplaan en tussenliggende zijstraten. Het starten van de werkzaamheden buiten is gepland begin maart.

Gedurende de werkzaamheden zult u in de directie omgeving van het werk niet kunnen parkeren. Ook met de bereikbaarheid binnen de buurt zal u hinder van de werkzaamheden ondervinden. Wij vragen hiervoor begrip.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met dhr. M.J. Smits, projectleider, via tel. (070) 5122469 of e-mail:

jsmits@wassenaar.nl

Met vriendelijke groet,

Het hoofd van de afdeling communicatie en kabinet,

Drs Natalie E. Kool

Snel naar...