Gemeente Wassenaar - 23-06-2009 Uitnodiging informatieavond project 3 assen

23-06-2009 Uitnodiging informatieavond project 3 assen

AAN DE BEWONERS VAN DE VAN ZUYLEN VAN NIJEVELTSTRAAT, DE VAN
OLDENBARNEVELTWEG EN OMGEVING

Datum : 23 juni 2009
Ons kenmerk : 09047178/LJ
Onderwerp : Uitnodiging informatieavond project 3 assen
Ref. : Laura Jongeneel, tel. 070-5122395

Geachte bewoners,
De gemeente werkt aan een herinrichting van de Van Zuylen van Nijeveltstraat en de Van
Oldenbarneveltweg. Wij nodigen u hierbij uit voor een informatieavond op donderdag 9 juli a.s. op het gemeentekantoor (Johan de Wittstraat 45). De presentatie begint om 19.30 uur. (Let op: gebruik de ingang aan de achterzijde van het gemeentekantoor, de ingang aan de voorkant is ’s avonds gesloten.)

Op 3 maart jl. heeft de eerste informatieavond plaatsgevonden waarin de problemen, wensen, uitgangspunten en randvoorwaarden zijn besproken. Op 9 juni jl. heeft de tweede informatieavond plaatsgevonden waarin de eerste schetsontwerpen van de Van Oldenbarneveltweg en Van Zuylen van Nijeveltstraat zijn gepresenteerd.
Het verslag van de tweede informatieavond is terug te vinden op www.wassenaar.nl > plannen en projecten > Drie Assen.

Tijdens de tweede bijeenkomst is toegezegd het aangepaste ontwerp nogmaals met de bewoners te bespreken voordat het naar B&W wordt gestuurd. Om voor de bewoners op korte termijn duidelijkheid te verschaffen in het ontwerp en de voortgang van het project niet te belemmeren is besloten op 9 juli a.s. een derde informatieavond te organiseren. Tijdens deze avond kunnen we laten zien welke reacties zijn binnen gekomen en hoe deze worden verwerkt in het definitieve ontwerp. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joep Lax, Huib Beets of Marije Peerdeman op telefoonnummer 070-5122330.

Hopelijk tot 9 juli om 19.30 uur!
Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling communicatie en kabinet a.i.,
Drs Natalie E. Kool

Snel naar...