Gemeente Wassenaar - 22-01-2009 Verwijderen van drie populieren

22-01-2009 Verwijderen van drie populieren

AAN DE BEWONERS VAN DE 'S-HEERENBERGSTRAAT 15 T/M 27, 29 T/M 35, 45 T/M 59 EN 75 T/M 87,DE EIKENSTEINSTRAAT 11 T/M 99 EN DE DONKER CURTIUSSTRAAT 26 EN 28

Datum : 22 januari 2009

Ons kenmerk : 09046643LJ

Onderwerp : Verwijderen van drie populieren

Ref. : Laura Jongeneel, tel. 070-5122395

Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief willen we u informeren over het plan van de gemeente om drie populieren in de groenstrook tegenover de woningen van de 's-Heerenbergstraat 23 t/m 27 te verwijderen. De reden dat de bomen worden verwijderd is omdat deze veel lichtbelemmering veroorzaken in de tegenoverstaande woningen.

De werkzaamheden worden eind januari/begin februari uitgevoerd. U zult naast enige geluidsoverlast geen hinder van de werkzaamheden ondervinden.Heeft u naar aanleiding van de brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer H. de Boer, teamleider uitvoering, tel. (070) 51 22 269 of de heer D. Burgemeister, beheermedewerker groen, tel. (070) 51 22 2270.

Snel naar...