Gemeente Wassenaar - 20-05-2009 Werkzaamheden fietspad Katwijkseweg en Storm van 's-Gravesandeweg

20-05-2009 Werkzaamheden fietspad Katwijkseweg en Storm van 's-Gravesandeweg

AAN DE BEWONERS VAN DE KATWIJKSEWEG (GEDEELTE ROTONDE – STORM VAN ‘S-GRAVESANDEWEG) EN STORM VAN ’S-GRAVESANDEWEG (GEDEELTE KATWIJKSEWEG - DUINRELLWEG)

Datum : 20 mei 2009
Ons kenmerk : 09049635LJ
Onderwerp : Werkzaamheden fietspad Katwijkseweg en Storm van ‘s-Gravesandeweg
Ref. : Laura Jongeneel, tel. 070-5122395

 

Geachte heer, mevrouw,

De gemeente Wassenaar werkt aan het uitvoeren van diverse projecten uit het gemeentelijke Verkeersplan 2005. Eén van die projecten betreft het verbreden van het fietspad langs de Katwijkseweg (tussen de rotonde bij de Klip en de Storm van ‘s-Gravesandeweg).

Het plan omvat het verbreden van het fietspad langs de zuidkant (aan de Duinrell kant) van de Katwijkseweg tot een tweerichtingen fietspad. Daarnaast wordt tegelijk het fietspad langs de Storm van 's-Gravesandeweg (tussen het kruispunt Katwijkseweg en het kruispunt Duinrellweg) verbreed tot een tweerichtingen fietspad.

Het gaat hier om het fietspad aan de westkant (aan de kant van Duinrell). Op 25 mei a.s. start de aannemer Van Eijk met de werkzaamheden, welke naar verwachting medio juli worden afgerond. Het werkgebied wordt afgesloten voor het fietsverkeer, waarbij de fietsers worden omgeleid naar de overzijde. Houdt u daarom rekening met fietsverkeer in twee richtingen wanneer u het fietspad oversteekt.

Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken en vragen uw begrip en medewerking. Indien u meer informatie wenst of vragen heeft over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de projectleider van het Ingenieursbureau van de gemeente, Hilbrand van der Velde via telefoonnummer 070-5122271 of per email hvdvelde@wassenaar.nl

Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling communicatie en kabinet a.i.,
Drs Natalie E. Kool

Snel naar...