Gemeente Wassenaar - 19-03-2009 Werkzaamheden prof. Molenaarlaan 1 t/m 56

19-03-2009 Werkzaamheden prof. Molenaarlaan 1 t/m 56

AAN DE BEWONERS VAN DE PROFESSOR MOLENAARLAAN

Datum : 19 maart 2009

Ons kenmerk : 09048156/LJ

Onderwerp : Werkzaamheden prof. Molenaarlaan 1 t/m 56

Ref. : Laura Jongeneel, tel. 070-5122395

Geachte heer, mevrouw,

In week 13 start een aannemer voor de gemeente met het gedeeltelijk hertegelen van het trottoir en herstraten van de parkeervakken in de Professor Molenaarlaan (ter hoogte van nr.1 t/m 56). De werkzaamheden nemen ca. 3 weken in beslag.

Wij willen u verzoeken rekening te houden met deze werkzaamheden en uw auto, afhankelijk waar er op dat moment gewerkt wordt, tijdelijk elders te parkeren. Uiteraard proberen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken en vragen uw begrip en medewerking.

Indien u meer informatie wenst of vragen heeft over de werkzaamheden dan kunt u zich wenden tot de projectleider van het Ingenieursbureau van de gemeente, Herman te Sligte via telefoonnummer 070-5122383.

Met vriendelijke groet,

Het hoofd van de afdeling communicatie en kabinet a.i.,

Drs Natalie E. Kool

Snel naar...