Gemeente Wassenaar - 18-05-2009 Werkzaamheden Storm van 's Gravesandeweg

18-05-2009 Werkzaamheden Storm van 's Gravesandeweg

AAN DE BEWONERS VAN DE STORM VAN ’S- GRAVESANDEWEG 61 t/m 110 (GEDEELTE JAGERSLAAN – VAN WIJNBERGENLAAN), DUYNSTEELAAN, VAN WIJNBERGENLAAN E.O.

Datum : 18 mei 2009
Ons kenmerk : 09046958/LJ
Onderwerp : Werkzaamheden Storm van ’s Gravesandeweg
Ref. : Laura Jongeneel, tel. 070-5122395

Geachte heer, mevrouw,
Sinds medio april wordt er gewerkt aan de herinrichting van de Storm van ‘s- Gravesandeweg, het gedeelte tussen de Van Wijnbergenlaan en de Jagerslaan.Op 27 mei a.s. worden voorbereidende werkzaamheden voor het asfalteren uitgevoerd, zoals het frezen van asfalt, het aanbrengen van middengeleiders en het verwijderen van de bestrating van het kruispunt Storm van ‘s-Gravesandeweg / Van Wijnbergenlaan.

Op 28 mei a.s. wordt de rijbaan geasfalteerd met een “stille asfaltdeklaag”. Door slechte weersomstandigheden kan de datum van deze werkzaamheden wijzigen. Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren wordt de rijbaan, inclusief het kruispunt Duynsteelaan/Jagerslaan, afgesloten van woensdag 27 mei 7.00 uur t/m donderdag 28 mei 17.00 uur.

De omleidingsroute over de Van Zuylen van Nijeveltstaat en de Backershagenlaan wordt met borden aangegeven. De wijk Spinbaan is te bereiken via de Kerkstraat en de Van Wijnbergenlaan zal via een tijdelijke uitweg over het fietspad toegankelijk zijn.

Wij willen u verzoeken rekening te houden met deze werkzaamheden en uw auto niet te parkeren in de parkeervakken. U kunt deze dagen geen gebruik maken van uw inrit (als u gebruik wilt maken van uw auto dient u deze voordat de werkzaamheden starten buiten het werkgebied te parkeren).

Uiteraard proberen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken en vragen uw begrip en medewerking. Indien u meer informatie wenst of vragen heeft over de werkzaamheden dan kunt u zich wenden tot de projectleider van het Ingenieursbureau van de gemeente, Herman te Sligte, via telefoonnummer 070-5122383.

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling communicatie en kabinet a.i.,
drs Natalie E. Kool

Snel naar...