Gemeente Wassenaar - 18-02-2009 Werkzaamheden dr. Weederlaan (nrs. 2 t/m 40)

18-02-2009 Werkzaamheden dr. Weederlaan (nrs. 2 t/m 40)

AAN DE BEWONERS VAN DE DR. WEEDERLAAN NR. 2 T/M 40 (EVEN NRS.)

Datum : 18 februari 2009

Ons kenmerk : 09047108

Onderwerp : Werkzaamheden dr. Weederlaan (nrs. 2 t/m 40)

Ref. : Laura Jongeneel, tel. 070-5122395

Geachte heer, mevrouw,

Op maandag 23 februari a.s. start een aannemer voor de gemeente met bestratingswerkzaamheden in de Dr. Weederlaan (ter hoogte van nr.2 t/m 40). De werkzaamheden zullen ca. 3 weken duren.

De werkzaamheden bestaan uit het hertegelen van het voetpad en het gedeeltelijk herstraten van de parkeervakken. Tijdens de werkzaamheden kunt u misschien niet op de gebruikelijke plaats parkeren. Wilt u dan zo vriendelijk zijn uw auto op een andere plek te parkeren. Uiteraard proberen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken en vragen uw begrip en medewerking.

Indien u meer informatie wenst of vragen heeft over de werkzaamheden dan kunt u zich wenden tot de projectleider van het Ingenieursbureau van de gemeente, Herman te Sligte via telefoonnummer 070- 5122383.

Met vriendelijke groet,

Het hoofd van de afdeling communicatie en kabinet a.i.,

Drs Natalie E. Kool

Snel naar...