Gemeente Wassenaar - 17-04-2009 Herverdeling drempels parallelweg Wittenburgerweg

17-04-2009 Herverdeling drempels parallelweg Wittenburgerweg

AAN DE BEWONERS VAN DE WITTENBURGERWEG

Datum : 17 april 2009
Ons kenmerk : 09048414/LJ
Onderwerp: Herverdeling drempels parallelweg Wittenburgerweg
Ref. : Laura Jongeneel, tel. 070-5122395

Geachte bewoner,
Op 27 maart heeft u een brief van de gemeente ontvangen, waarin wij een voorstel hebben gedaan om de aanwezige drempels aan de parallelweg van de Wittenburgerweg beter en meer gelijkwaardig over de gehele weg te verdelen. De gemeente had voorgesteld om de huidige drempel nabij huisnummer 36 te verplaatsen naar het gedeelte van de Wittenburgerweg tussen de Hogeweg en Beukenhorstlaan ongeveer ter hoogte van huisnummer 74.

Op dit voorstel zijn meerdere reacties binnengekomen bij de gemeente. Na bestudering van de
binnengekomen reacties hebben wij besloten om niet de drempel nabij huisnummer 36 naar de nieuwe locatie te verplaatsen. De huidige drempel bij de bushalte Wittenburgerweg (nabij huisnummer 20) wordt wel verplaatst naar het gedeelte van de Wittenburgerweg tussen de Hogeweg en Beukenhorstlaan.

Op deze manier zijn de drempels over de gehele straat meer evenredig verdeeld dan in de huidige situatie. In de loop van 2009 vinden er tevens werkzaamheden plaats aan de drie bushaltes langs de Wittenburgerweg, in het kader van Toegankelijk Openbaar Vervoer.

De perrons van de bushaltes worden breder en op 18cm hoogte gebracht. De parallelweg van de Wittenburgerweg wordt bij de bushaltes iets versmald. Deze versmallingen zorgen tevens voor extra snelheidsremming op de Wittenburgerweg. De drempel die thans bij de halte Wittenburgerweg ligt is daarmee niet meer noodzakelijk en kan worden verplaatst naar de nieuwe locatie. Het verplaatsen van de drempel vindt plaats tijdens de drainagewerkzaamheden die momenteel in de wijk bezig zijn.

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling communicatie en kabinet a.i.,
drs Natalie E. Kool

Snel naar...