Gemeente Wassenaar - 15-01-2009 Werkzaamheden Backershagenlaan en Rust en Vreugdlaan

15-01-2009 Werkzaamheden Backershagenlaan en Rust en Vreugdlaan

AAN DE BEWONERS VAN HET GEBIED RONDOM DE BACKERSHAGENLAAN EN DE RUST EN VREUGDLAAN

Datum : 16 januari 2009 Ons kenmerk : LJ/ 09046570

Onderwerp : Werkzaamheden Backershagenlaan en Rust en Vreugdlaan

Ref. : Afdeling Beleid, tel. 070-5122330

Geachte heer, mevrouw,

De gemeente Wassenaar werkt aan de uitvoering van het verkeersplan 'doorpakken en afmaken'. Eén van de projecten uit het verkeersplan is de aanpak van de Rust en Vreugdlaan en Backershagenlaan. Binnenkort worden er verschillende werkzaamheden op deze twee wegen uitgevoerd, die tot doel hebben om meer verkeersveiligheid voor met name fietsers en voetgangers te creëren.

In deze brief willen wij u graag informeren over de planning van de werkzaamheden voor de komende tijd.

Wat gaat er gebeuren?

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd aan de Rust en Vreugdlaan en de Backershagenlaan.

1. Op de kruising van de Backershagenlaan en de Rust en Vreugdlaan wordt een plateau aangelegd.

2. Op de Rust en Vreugdlaan wordt een drempel geplaatst tussen de Backershagenlaan en de Menkenlaan.

3. De kruising Rust en Vreugdlaan - Menkenlaan wordt gereconstrueerd.

4. Het fietspad langs de Backershagenlaan-zuid wordt verbreed tot een tweerichtingsfietspad.

5. Langs de Rust en Vreugdlaan, tussen de Backershagenlaan en de Menkenlaan, wordt een voet- en fietspad aangelegd.

6. Langs de Rust en Vreugdlaan, tussen de Menkenlaan en de Landgoederenroute, wordt een recreatief fietspad aangelegd.

In verband met deze werkzaamheden zal er één boom (een beuk) moeten worden gerooid, dit zal voorafgaand aan de werkzaamheden plaatsvinden. Daarnaast worden enkele kleine bomen (eiken) verplaatst of vervangen door nieuwe bomen.

Hoe ziet de planning er uit?

De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen maandag 26 januari en vrijdag 27 maart. Het werk vindt in twee fasen plaats. Dat betekent dat in deze periode telkens een onderdeel wordt aangepakt en afgerond.

Globaal ziet de planning er als volgt uit:

? Fase 1 (van 26 januari tot en met 20 februari): De aannemer legt het plateau op de kruising van de Backershagenlaan en de Rust en Vreugdlaan aan en de drempel op de Rust en Vreugdlaan tussen de Backershagenlaan en de Menkenlaan. Voor deze werkzaamheden is een volledige afsluiting van de Rust en Vreugdlaan noodzakelijk.

Tijdens deze werkzaamheden wordt het verkeer ter plaatse omgeleid. De Menkenlaan (Van Ommerenpark) en omstreken is alleen te bereiken via de Rijksstraatweg. Het is niet mogelijk de Menkenlaan vanaf de Backershagenlaan te bereiken. Ook verkeer vanaf de Menkenlaan kan alleen uitrijden via de Rijksstraatweg en niet via de Backershagenlaan.

Verkeer vanaf de Backershagenlaan richting Wassenaar Zuid kan gebruik maken van de Groot Haesebroekseweg. Het verkeer vanaf de Schouwweg en omstreken richting Wassenaar-centrum kan ook gebruik maken van de Groot Haesebroekseweg.

? Fase 2 (van maandag 23 februari tot en met vrijdag 27 maart): De aannemer reconstrueert de kruising Menkenlaan - Rust en Vreugdlaan. Voor deze werkzaamheden wordt de Rust en Vreugdlaan op deze locatie volledig afgezet.

Tijdens deze werkzaamheden wordt het verkeer ter plaatse omgeleid. De Menkenlaan (van Ommerenpark) is alleen bereikbaar vanaf de Backershagenlaan en de Schouwweg. Vanaf deze kant kunt u met een auto langs de werkzaamheden rijden. De Menkenlaan is in deze fase niet bereikbaar vanaf de Rijksstraatweg. Vanaf de Menkenlaan is de Rijksstraatweg ook niet bereikbaar via de Rust en Vreugdlaan.

? Fase 1 en 2 (van maandag 26 januari tot en met 27 april): De aannemer werkt aan het verbreden van het fietspad langs de Backershagenlaan-zuid en legt een voet-fietspad aan langs de Rust en Vreugdlaan tussen de Backershagenlaan en de Menkenlaan. Ook wordt er een recreatief fietspad aangelegd langs de Rust en Vreugdlaan, tussen de Menkenlaan en de Landgoederenroute.

Tijdens de werkzaamheden aan het fietspad aan de Backershagenlaan-zuid, kunnen fietsers tijdelijk gebruik maken van het fietspad aan de overzijde van de weg. De aanleg van het voet- en fietspad langs de Rust en Vreugdlaan en het recreatieve fietspad leveren geen hinder op voor het verkeer.

Het tijdschema is natuurlijk onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Mogelijk dat gaandeweg het proces de exacte uitvoeringsdata wijzigen. Mocht de aannemer werkzaamheden starten die specifiek voor uw deur plaats vinden ontvangt u van de aannemer een bericht waarop precies staat aangegeven wat er gaat gebeuren en wanneer en tot wie u zich kunt wenden met specifieke vragen over de bereikbaarheid en werkzaamheden op die locatie.

Wij vragen uw begrip voor de overlast voor de bereikbaarheid en eventueel de geluidsoverlast tijdens de werkzaamheden. De aannemer doet zijn uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken.

Indien u meer informatie wenst of vragen heeft over de werkzaamheden dan kunt u zich wenden tot de projectleider Herman te Sligte via telefoonnummer 070-5122383.

Snel naar...