Gemeente Wassenaar - 13-03-2009 Voorbereidingswerkzaamheden vervangen riool

13-03-2009 Voorbereidingswerkzaamheden vervangen riool

AAN DE BEWONERS VAN DE WIJK BINNEN KLINGEN

Datum : 13 maart 2009

Ons kenmerk : 07032867LJ

Onderwerp : Voorbereidingswerkzaamheden vervangen riool

Ref. : Laura Jongeneel, tel. 070-5122395

Geachte heer, mevrouw,

De voorbereidingen voor het vervangen van een riool bij u in de wijk zijn momenteel gestart. Een onderdeel van deze voorbereidingen bestaat uit het doen van een aantal onderzoeken. Deze onderzoeken vinden plaats in week 12.

Door werknemers van Royal Haskoning wordt door middel van een aantal boringen in de weg de samenstelling van de ondergrond onderzocht. Ook zullen zij de putten en riolen in de weg inmeten.

Wij verwachten dat u als omwonende niet veel overlast zult hebben van de werkzaamheden. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met dhr. M.J. Smits, projectleider, via tel. (070) 5122469 of e-mail:

jsmits@wassenaar.nl

Snel naar...