Gemeente Wassenaar - 09-04-2009 Opknappen speelterrein achter uw woning

09-04-2009 Opknappen speelterrein achter uw woning

AAN DE BEWONERS VAN DE DR. DUETZLAAN 25 T/M 41 EN DE VREEBURGLAAN 12 EN 14

Datum : 9 april 2009
Ons kenmerk : 08041885LJ
Onderwerp : Opknappen speelterrein achter uw woning
Ref. : Laura Jongeneel, tel. 070-5122395


Geachte heer, mevrouw,

In de bewonersbrief van 29 juli 2008 hebben wij u gemeld dat u als omwonende over de inrichting van het ontruimde speelterrein achter uw woning, in het najaar opnieuw zou worden geïnformeerd.

Helaas is dit niet gebeurd. Wij bieden hiervoor onze oprechte excuses aan.

Ik kan u nu wel mededelen dat de afdeling uitvoering in week 16 en 17 (14 t/m 24 april) het voormalige speelterreintje gaat opknappen. Eerst zal er grondverbetering plaatsvinden waarna er een lage bodembedekkende beplanting (Cotoneaster) met een enkele solitair (sierheester) zal worden aangeplant. Tevens zullen enkele bomen worden gesnoeid.

Heeft u naar aanleiding van de brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer de Boer, teamleider uitvoering, tel. 5122269/ hdboer@wassenaar.nl of de heer Burgemeister, beheermedewerker groen, tel. 51222270/ dburgemeister@wassenaar.nl

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling communicatie en kabinet a.i.,
drs Natalie E. Kool

Snel naar...