Gemeente Wassenaar - 07-04-2009 Werkzaamheden Storm van 's-Gravesandeweg

07-04-2009 Werkzaamheden Storm van 's-Gravesandeweg

AAN DE BEWONERS VAN DE STORM VAN ’S- GRAVESANDEWEG (GEDEELTE JAGERSLAAN – VAN WIJNBERGENLAAN)

 

Datum : 7 april 2009
Ons kenmerk : 09046958/LJ
Onderwerp : Werkzaamheden Storm van ‘s-Gravesandeweg
Ref. : Laura Jongeneel, tel. 070-5122395

Geachte heer, mevrouw,

Enige tijd geleden heeft de gemeente uw mening gevraagd over de herindeling van de bestrating van de Storm van ‘s-Gravesandeweg (tussen de Jagerslaan en de Van Wijnbergenlaan). Hierop zijn geen reacties binnengekomen. De gemeente gaat de destijds aan u gemelde plannen binnenkort in uitvoering brengen; de huidige parkeerstrook wordt vervangen door parkeervakken (met trottoirbanden), het voet- en fietspad wordt betegeld met nieuwe betontegels (grijs en rood) en de rijbaan wordt voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag.

Vanaf dinsdag 14 april start een aannemer voor de gemeente met de werkzaamheden. De middengeleiders worden (tijdelijk) verwijderd. Hierdoor blijft verkeer in 2 richtingen mogelijk en is er voldoende veilige werkruimte.

Daarna wordt begonnen met het voetpad, het fietspad en de parkeervakken aan de even zijde (ter hoogte van nr.108). Het werkgebied wordt afgesloten voor het fietsverkeer, waarbij de fietsers worden omgeleid naar de overzijde. Houdt u daarom rekening met fietsverkeer in 2 richtingen wanneer u het fietspad oversteekt.

Het frezen en asfalteren van de rijbaan is gepland op 27 en 28 mei. Deze datum kan eventueel wijzigen door weersomstandigheden. Tijdens het frezen en asfalteren wordt de rijbaan afgesloten. De omleidingsroute zal met borden worden aangegeven.

De werkzaamheden zullen in totaal ca. 6 weken duren. Wij willen u verzoeken rekening te houden met deze werkzaamheden en uw auto, afhankelijk waar er op dat moment gewerkt wordt, tijdelijk elders te parkeren. Uiteraard proberen wij de overlast zoveel mogelijk te beperken en vragen uw begrip en medewerking.

Indien u meer informatie wenst of vragen heeft over de werkzaamheden dan kunt u zich wenden tot de projectleider van het Ingenieursbureau van de gemeente, Herman te Sligte, via telefoonnummer (070)5122383.

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling communicatie en kabinet a.i.,
drs Natalie E. Kool

Snel naar...