Gemeente Wassenaar - 06-05-2009 Asfalteringswerkzaamheden diverse straten

06-05-2009 Asfalteringswerkzaamheden diverse straten

AAN DE BEWONERS VAN DE MAALDRIFT, HILLENAARLAAN, VAN POLANENPARK, VAN CRALINGENLAAN, PROF. MOLENAARLAAN, VAN BELLELAAN, DIRK DE RAETLAAN, VAN BRONCKHORTSLAAN EN DE BONTIUSLAAN

Datum : 6 mei 2009
Ons kenmerk : 09049337/LJ
Onderwerp : Asfalteringswerkzaamheden diverse straten
Ref. : Laura Jongeneel, tel. 070-5122395

Geachte heer, mevrouw,
Op dinsdag 12 mei en woensdag 13 mei a.s. zal aannemer Versluys voor de gemeente asfaltonderhoud plegen aan de rijbaan bij u in de straat. Er wordt een slijtlaag aangebracht die bestaat uit een kleeflaag met daarop een fijne steenslag. Deze werkzaamheden duren enkele uren per straat.

De globale planning is als volgt:
Gestart wordt bij de Maaldrift, waarna achtereenvolgens de Hillenaarlaan, Van Polanenpark, Van Cralingenlaan, Prof. Molenaarlaan, Van Bellelaan, Dirk de Raetlaan, de Van Bronckhortslaan en de Bontiuslaan worden geasfalteerd.

Op dit moment is daarom niet precies aan te geven hoe laat de werkzaamheden bij u in de straat beginnen. Mocht het een dag regenen, dan schuiven de werkzaamheden een dag op. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren verzoeken wij u om op die twee dagen vanaf ca. 7.00 u tot ca. 16.00 u geen auto’s te parkeren op of langs de rijbaan.

Een omroepwagen zal dit vlak voor aanvang van de werkzaamheden aankondigen dat de werkzaamheden bij u voor de deur gaan starten. Ook zijn er twee verkeersregelaars bij de werkzaamheden aanwezig die er alles aan zullen doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Enige dagen na het aanbrengen zal het overtollige steenslag worden opgeveegd. Hierna wordt (waar nodig)de belijning aangebracht.

Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken en vragen uw begrip en medewerking. Indien u meer informatie wenst of vragen heeft over de werkzaamheden dan kunt u zich wenden tot de projectleider van het Ingenieursbureau van de gemeente, Herman te Sligte via tel. (070) 5122383 of met de uitvoerder, Nico Vijfhuizen, tel. 06-53788822.

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling communicatie en kabinet a.i.,
drs Natalie E. Kool

Snel naar...