Gemeente Wassenaar - 05-02-2009 Uitnodiging buurtvereniging thema avond verkeer

05-02-2009 Uitnodiging buurtvereniging thema avond verkeer

Geacht bestuur,

 

Op 27 maart vorig jaar heeft het college van burgemeester en wethouders met u gesproken over verkeer in Wassenaar. Duidelijk werd dat sluipverkeer door veel buurtverenigingen als probleem wordt gezien. Door ons is toegezegd dat de bijeenkomst een vervolg zou krijgen. Wij willen die toezegging invullen door u voor maandagavond 23 februari a.s. uit te nodigen.

Op die avond willen we nader ingaan op het sluipverkeer in Wassenaar. Na een korte toelichting over verkeersgegevens en mogelijke maatregelen willen we inhoudelijk met u discussiëren over maatregelen en de consequenties daarvan. We hopen u maandag 23 februari a.s. vanaf 19.30 uur te ontmoeten. Plaats van samenkomst: raadhuis De Paauw, Raadhuislaan 22.

Om de discussie in goede banen te leiden, verzoeken wij u maximaal 2 personen namens uw wijk - of buurtvereniging af te vaardigen. Tenslotte kan gemeld worden dat u deze discussieavond moet zien als voorportaal voor de uitwerking van voorstellen aan de gemeenteraad. U wordt voorafgaand aan de bespreking in de politieke markt op de hoogte gesteld. U kunt tijdens de politieke markt gebruik maken van het inspreekrecht. In het vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Graag tot de 23ste .

 

ref.: ing. R. Goddijn, tel. 070-5122245

Snel naar...