Gemeente Wassenaar - 02-06-2009 Voorstel om speelvoorziening te plaatsen in uw wijk

02-06-2009 Voorstel om speelvoorziening te plaatsen in uw wijk

AAN DE BEWONERS VAN DE EIKENSTEINSTRAAT, ROZEVELDLAAN, BIJDORPSTRAAT, ’S-HEERENBERGSTRAAT, VAN CRANENBURCHLAAN EN
DONKER CURTIUSSTRAAT

Datum : 2 juni 2009
Ons kenmerk : 09049843LJ
Onderwerp : Voorstel om speelvoorziening te plaatsen in uw wijk
Ref. : Laura Jongeneel, tel. 070-5122395

Geachte heer, mevrouw,
Samen buiten spelen is buitengewoon belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Om deze reden probeert de gemeente in de woonomgeving aantrekkelijke speelvoorzieningen te realiseren.

Door ongeveer 20 bewoners in uw wijk is aan de gemeente gevraagd om een speelvoorziening te plaatsen. Dit verzoek is getoetst aan de gemeentelijke criteria die hiervoor gelden. Hieruit komt naar voren dat er op dit moment onvoldoende speelgelegenheid is. In het bijzonder is er behoefte aan een speelvoorziening voor kinderen in de leeftijd van ongeveer 6 tot 12 jaar.

De mogelijkheden om iets dergelijks te realiseren zijn echter zeer beperkt. De gedachte gaat uit naar een deel van de groenstrook aan de Eikensteinstraat, zoals op de tekening op de achterzijde van deze brief met twee gearceerde vlakken is aangegeven.
De gemeente is voornemens om op dit gedeelte van de groenstrook twee speeltoestellen te plaatsen. Mede door de keuze van de speeltoestellen zal de ondergrond rondom het toestel aangepast worden met zand.

Indien u op bovenomschreven plan wilt reageren, wordt u vriendelijk verzocht dit vóór 19 juni a.s. te doen bij de heer P. de Wit, per e-mail: pdwit@wassenaar.nl, telefonisch: (070)5122479 of per post: postbus 499, 2240 AL Wassenaar.
Ook wanneer u nadere informatie wenst kunt u contact opnemen met de heer P. de Wit via bovengenoemde contactgegevens. Na 19 juni zullen wij alle reacties bundelen en inventariseren en u berichten over de definitieve keuze.

Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling communicatie en kabinet,
Drs. Natalie E. Kool

 

 

 

 

 

Snel naar...