Gemeente Wassenaar - 14-02-2011 Vervanging minicontainers gemeente Wassenaar

14-02-2011 Vervanging minicontainers gemeente Wassenaar

Geachte heer, mevrouw,

In een eerdere brief hebben wij u geïnformeerd over de vervanging van minicontainers
in uw gemeente. Op korte termijn worden de minicontainers definitief vervangen,
oude minicontainers kunnen vanaf dat moment niet meer worden gebruikt. 

Keuze minicontainer(s)

Eerder dit jaar heeft u het formaat van de minicontainer(s) restafval en minicontainer(s) groente-, fruit- en tuinafval (gft) kunnen bepalen. U heeft gekozen voor:
- minicontainer restafval  240 liter
- minicontainer gft-afval  140 liter
Wilt een andere maat minicontainer bestellen? Dan kunt u uw keuze tot uiterlijk 23/02/2011 doorgeven via www.avalex.mijncontainer.nl. Uw inloggegevens treft u onderaan deze brief. 

Opgelet: Indien u gebruik maakt van een verzamelcontainer, gelieve dit voor 23/02/2011 door te geven op het gratis telefoonnummer 0800 - 400 20 50. 

Omwisseling minicontainers

Om de omwisseling van containers zo vlot mogelijk te laten verlopen vragen wij u:

1.  de grijze adressticker(s) bijgevoegd bij deze brief te plakken op de deksel van uw
     oude minicontainer restafval.

2.  de groene adressticker(s) te plakken op de deksel van uw oude minicontainer gft.

3.  de oude minicontainers op 07/03/2011 op de gebruikelijke plek aan te bieden. Uw oude minicontainers worden die dag geleegd en binnen 48 uur ingenomen. 

Uw nieuwe minicontainer(s) ontvangt u uiterlijk op 28/02/2011.  Zo bent u er van verzekerd dat u altijd een container beschikbaar heeft voor uw afval.

Heeft u vragen of wilt u uw keuze telefonisch doorgeven dan kunt u bellen naar het gratis informatienummer 0800 - 400 20 50. Op werkdagen bereikbaar van 8 uur tot 17 uur.


Met vriendelijke groet,

 

Uw inloggegevens
Gebruikersnaam          :           160852
Wachtwoord                :           90161

 

P.N. Floor

Directeur Avalex

Veelgestelde vragen

1.         Waarom wordt mijn minicontainer vervangen?
Alle minicontainers worden vervangen vanwege het verstrijken van de levensduur van het overgrote deel van alle  minicontainers. Inwoners die onlangs een nieuwe minicontainer
(zonder chip) hebben ontvangen krijgen ook een nieuwe minicontainer met chip.

2.         Wat gebeurt er met oude minicontainers?
Indien de oude minicontainer herbruikbaar is krijgt deze een tweede leven als afvalcontainer.
Een afgekeurde minicontainer wordt als grondstof gebruikt voor kunststofartikelen.

3.         Wat is de functie van de chip?
De chip bevat een uniek nummer en is administratief gekoppeld aan het woonadres.
Het systeem in de inzamelwagen registreert;
-  is de juiste minicontainer (rest- of gft-afval) op de juiste inzameldag aangeboden?
-  het tijdstip van lediging  
-  het aantal ingezamelde minicontainers per dag (arbo wetgeving).
Minicontainers zonder chip of die niet voor lediging in aanmerking komen worden niet geleegd.

4.         Ik zie de chip als inbreuk op mijn privacy, klopt dat?
Nee. De chip wordt gebruikt voor de identificatie van de minicontainer. Er worden géén persoonsgegevens vastgelegd. 

5.         Kan ik mijn oude minicontainer(s) houden of overnemen?
Nee. Alle minicontainers zijn eigendom van Avalex  en worden ingenomen.
Minicontainers zonder chip worden niet geleegd.

6.         Ik heb mijn container bestickerd, wat nu?
Oude minicontainers worden ongeacht stickers of belettering ingenomen.
De minicontainer is in bruikleen gesteld door Avalex.

7.         Ben ik verplicht om een nieuwe minicontainer af te nemen?
Ja, minicontainers zijn verplicht. Het inzamelmiddel wordt aangewezen door het College van burgemeester en wethouders in uw gemeente. Indien u geen keuze maakt krijgt uw een standaard set minicontainers toegewezen.

8.         Ik heb geen minicontainer gft nodig, ik composteer.
Iedere aansluiting ontvangt standaard een minicontainer gft.
Let op: niet alle groente- en fruitresten, waaronder gekookte etensresten, aardappelschillen bespoten met antispruit, sinaasappelschillen, vlees, vis e.d. geschikt zijn voor een composthoop.

9.         Zijn er extra kosten verbonden aan de nieuwe minicontainers?
Voor de standaard set (1 minicontainer gft, 1 minicontainer restafval) worden geen extra kosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn verrekend in de afvalstoffenheffing. Indien u gebruik wilt maken van een extra minicontainer gft of restafval zijn hier in bepaalde gemeenten extra kosten aan verbonden. Een grotere minicontainer is niet duurder dan een kleinere minicontainer.

10.      Hoe kan ik mijn nieuwe minicontainer herkennen?
Alle nieuwe minicontainers worden afgeleverd met een adressticker.

11.      Ik bied geen afval aan, betaal ik dan ook geen afvalstoffenheffing?
De afvalstoffenheffing is een bijdrage in de kosten voor het inzamelen en verwerken van het huishoudelijk afval. Dit ongeacht of u gebruik maakt van de vuilophaaldienst. Het enige verschil in de hoogte van de heffing zit tussen één of meerpersoonshuishoudens. De afvalstoffenheffing wordt door uw gemeente vastgesteld en is in iedere gemeente anders.

 

Snel naar...