Gemeente Wassenaar - Millenniumdoelen

Millenniumdoelen

De VN Millenniumdoelen zijn acht ambitieuze doelen gericht op wereldwijde armoedebestrijding die in 2000 in New York werden vastgesteld. De doelen werden weliswaar door regeringsleiders vastgesteld, maar om ze voor 2015 daadwerkelijk te kunnen halen is ieders hulp nodig, met name op lokaal niveau. Daarom startte de VNG in 2007 de ‘Millennium Gemeente’ campagne. Inmiddels zijn er al meer dan 100 Millennium Gemeenten.

Wassenaar is één van deze Millennium Gemeentes. De gemeenteraad heeft unaniem het besluit genomen om Wassenaar uit te roepen tot Millenniumgemeente. De raad vroeg het college van B&W om samen met vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap te werken aan het verwezenlijken van de Millenniumdoelen, deze zijn

 Gemeente Wassenaar wil met haar inwoners nuttig werk doen om de doelen dichterbij te brengen, ook al gebeurt dat maar met kleine stapjes.

Bord

Werken aan de Millenniumdoelen is een kwestie van samenwerking. Dit uitgangspunt van de gemeente betekent:
-de gemeente zelf moet het goede voorbeeld geven
-alle geledingen van de Wassenaarse samenleving worden opgeroepen mee te doen
-onder het motto: ‘leren van elkaar’ brengen we in kaart wat er in onze lokale samenleving al gebeurt als het om de Millenniumdoelen gaat
-de gehele Wassenaarse gemeenschap wordt op de hoogte gehouden van de stand van zaken. Dus: het bedrijfsleven, de vele vrijwilligersorganisaties op bijvoorbeeld de terreinen van duurzaamheid, onderwijs, de instanties die met woningbouw en milieu bezig zijn, maar ook de gemeente zelf, hebben op deze website een podium om zich te presenteren, om informatie te verstrekken en hopelijk méér vrijwilligers enthousiast te maken.

Denkt u ook wel eens na over de toekomst van de wereld?

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nationale Commissie voor Duurzame ontwikkeling hebben de Millennium-campagne samen opgezet, zie hieronder de informatie:

(PDF-document 0 KB)

Snel naar...