Gemeente Wassenaar - Millennium

Millennium

Millennium actueel 

25 oktober 2012

Nieuw coördinatorschap Stuurgroep Millennium, afscheid van Jac Stienen


Tijdens de vergadering van de Millennium-stuurgroep van de gemeente Wassenaar op 25 oktober  2012 heeft een wisseling van de wacht plaats gevonden bij het coördinatorschap. Met lovende woorden nam wethouder Fred Sanders, voorzitter van de stuurgroep, afscheid van Millennium-ambassadeur Jac Stienen, die met veel elan de afgelopen vier jaar de stuurgroep een niet meer weg te denken plaats heeft gegeven.

De heer Stienen blijft lid van de stuurgroep maar het coördinerende werk is  overgenomen door Roël Karamat Ali en Henk Goulooze, beiden al lid van de stuurgroep. Karamat Ali is onder meer directeur/uitgever van De Wassenaarse Krant. Goulooze was onder andere gedurende bijna 30 jaar communicatieadviseur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Het actuele mail adres van de Stuurgroep Millennium is: HGoulooze@wassenaar.nl.

Wat doet u om de Millenniumdoelen te bereiken?

Wassenaar is een Millenniumgemeente en streeft er naar de 8 ontwikkelingsdoelen, die in 2000 in een verklaring zijn opgenomen, in 2015 te bereiken. Maar het zijn wij, de gemeenschap, de Wassenaarders, de dorpsgenoten, die dit werkelijk voor elkaar moeten krijgen. Doet u al iets om de doelen te bereiken? Laat het ons dan weten!

Millenniumverklaring

In 2000 is door regeringleiders en staatshoofden van de leden van de Verenigde Naties, de millenniumverklaring aangenomen. Daarin staan 8 ontwikkelingsdoelen met het streven deze te bereiken in 2015. Wassenaar heeft sindsdien veel gedaan om mee te helpen aan dit streven. Zo heeft de gemeente een ambassadeur aangesteld, Jac Stienen, die samen met een bestuursgroep inventariseert wie er wat doet. En hij vraagt om uw hulp. Hieronder staan de 8 millenniumdoelen. Levert u, als bedrijf, stichting of persoon, een bijdrage om 1 van deze doelen te bereiken? Laat het ons weten via de e-mail: redactie@dewassenaarsekrant.nl

De doelen

  • 1. Het uitbannen van extreme armoede en honger:
  • 2. Het bereiken van een universele basiseducatie. In 2015 volgen alle kinderen, jongens en meisjes, volledig basisonderwijs.
  • 3. Het bevorderen van gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen; het versterken van de positie van vrouwen. In 2005 volgen evenveel meisjes als jongens primair en secundair onderwijs. In 2015 hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten.
  • 4. Het verminderen van kindersterfte: In 2015 is de sterfte van kinderen jonger dan vijf jaar met twee derde teruggedrongen.
  • 5. Het verbeteren van gezondheid van moeders. In 2015 is de moedersterfte met driekwart afgenomen. In 2015 hebben alle vrouwen toegang tot reproductieve gezondheidszorg.
  • 6. Het bestrijden van HIV/AIDS, malaria en andere ziekten: In 2015 is de verspreiding van HIV/AIDS gestopt en teruggedrongen.
  • 8. Het ontwikkelen van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling.

Snel naar...