Gemeente Wassenaar - Wat is een bestemmingsplan?

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan bevat tal van regels voor een nauwkeurig omschreven gebied (vaak een wijk, een buurt, of een polder). Binnen de grenzen van dat gebied bepaalt het bestemmingsplan hoe de grond mag worden gebruikt; waar gebouwd mag worden en de maximale omvang van de bebouwing. Ook wijst een bestemmingsplan aan waar bijvoorbeeld plaats is voor winkels, horeca of voor bedrijven, en welke grond is bedoeld voor wegen en openbaar groen. Het bestemmingsplan is daarmee een blauwdruk voor een bepaald gebied. De inzet van het plan is - kort samengevat - om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan en gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Het bestemmingsplan heeft een wettelijke status.

Een bestemmingsplan

  • beschrijft wat er met de ruimte in een bepaald gebied mag gebeuren;
  • zegt iets over het gebruik van de grond en de opstallen (gebouwen);
  • bepaalt de bouwmogelijkheden van de grond.

In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar worden geactualiseerd. Het bestemmingsplan geldt voor zowel burgers, bedrijven en instellingen als voor de gemeente zelf.

Een bestemmingsplan kent drie onderdelen: een toelichting, een verbeelding (kaart) en regels.

  • In de toelichting zijn de kenmerken van het plangebied vastgelegd en wordt duidelijk gemaakt wat de bedoelingen zijn met het gebied.
  • Een verbeelding is een kaart van het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft. Op de kaart wordt met verschillende kleuren de bestemmingen van de gronden en de bouwgrenzen zijn aangegeven.
  • In de regels staat omschreven wat de bestemmingen van de gronden inhouden en wordt de omvang van de bebouwing bepaald.

Snel naar...