Gemeente Wassenaar - Start inspraakprocedures

Start inspraakprocedures

De inspraakprocedure voor bestemmingsplan Ammonslaantje-Maaldrift en bestemmingsplan Oostdorp-Hoge Klei is gestart.

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN AMMONSLAANTJE-MAALDRIFT   

Het voorontwerp bestemmingsplan Ammonslaantje-Maaldrift 2013 is opgesteld. Het plangebied wordt begrensd door de Rijksstraatweg, het Ammonslaantje en de Maaldrift,  inclusief ten noorden hiervan het huidige campingterrein. Het nieuwe bestemmingsplan gaat hoofdzakelijk uit van het bestemmen van de bestaande situatie.

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN OOSTDORP-HOGE KLEI 2012     

Het voorontwerp bestemmingsplan Ooostdorp-Hoge Klei 2012 is opgesteld. Aan de noordwestzijde wordt het plangebied begrensd door de Dr. Mansveltkade- en het verlengde hiervan. Aan de noordoostzijde wordt het plangebied begrensd door de Kokshornlaan. De grens aan de zuidoostzijde van het plangebied wordt gevormd door de Oostdorperweg. Aan de zuidwestzijde wordt het plangebied begrensd door de Van Zuylen van Nijeveltstraat. Het nieuwe bestemmingsplan gaat hoofdzakelijk uit van het bestemmen van de bestaande situatie.

Periode ter inzage legging

Het voorontwerp ligt vanaf 18 april tot en met 29 mei 2012 voor een ieder ter inzage bij de centrale balie van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45. Het plan is ook digitaal in te zien.

Ook kunt u de planning inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Wilt u reageren op het voorontwerp?

Op woensdag 25 april a.s. van 19:00 tot 20:00 uur is er in Raadhuis De Paauw aan de Raadhuislaan 22, 2242 CP Wassenaar, een inloopgelegenheid om vragen te stellen over beide voorontwerp-bestemmingsplannen aan medewerkers van de gemeente.

U kunt ook telefonisch contact opnemen, voor bestemmingsplan Ammonslaantje-Maaldrift met mevrouw C. van Rijn of de heer J. Offringa en voor bestemmingsplan Oostdopr-Hoge klei met Joke Engelbert en Ben Hoogenboom, allen bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente 14070 (toets alleen deze vijf cijfers)

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen indienen tegen dit voorontwerp bestemmingsplan bij het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar, postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Dat kan ook per email aan: gemeente@wassenaar.nl

Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor kunt u, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de ter inzage legging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via tel. 14070 (toets alleen deze vijf cijfers).

  • 18 april 2012