Gemeente Wassenaar - Informatie over de jaarwisseling

Informatie over de jaarwisseling

Minicontainers en wijkcontainers

Met het oog op vandalisme verzoeken wij iedereen om de minicontainers op vrijdag 30 december pas aan de weg te zetten en na leging van de openbare weg te halen. Op deze manier voorkomen we eventuele schade door vuurwerk of brand.

Het afvalbrengstation aan de Hoogeboomseweg 6 is op maandag 26 december 2011 gesloten. 

Kunststof- en ondergrondse containers
Om brandstichting te voorkomen worden de containers voor kunststofinzameling vanaf donderdag 29 december weggehaald of afgesloten. De containers worden op maandag 2 januari 2012 weer teruggeplaatst en geopend.
Het is niet toegestaan om afval naast afgesloten (ondergrondse) containers te plaatsen, of op de locatie van de verwijderde container. 

Vuurwerkverkooppunten

  • 't Brandpunt, Oostdorperweg 57
  • Tuincentrum De Bosrand, Rijksstraatweg 361b

Vreugdevuren jaarwisseling
Het beleid van de gemeente is er op gericht het ontsteken van vreugdevuren aan banden te leggen. Alleen op Oudejaarsavond worden er twee uitzonderingen op deze strikte regel toegestaan. Er worden voorzieningen voor een vreugdevuur getroffen in:

  • de wijk Kerkehout, op het parkeerterrein van de Sportvereniging Wassenaar.
  • de wijk Oostdorp, op het kermisterrein aan de Dr. Mansveltkade. 

Op beide locaties zullen tot dat doel zandplaten worden gestort. De betreffende vuren mogen uitsluitend op deze zandplaten worden ontstoken. De vuren mogen niet anders dan met ongeverfd hout worden gestookt. Hier zal strikt de hand aan worden gehouden. Buiten bovengenoemde locaties zijn vreugdevuren niet toegestaan. Naar de wijken Kerkehout en Oostdorp is een bewonersbrief gestuurd met daarin relevant informatie over de vreugdevuren.

Opruimen vuurwerkafval

Vuurwerkafval vervuilt de straten in de gemeente en kan gevaarlijk zijn. Na een mooie jaarwisseling gaan kinderen op zoek naar vuurwerk dat nog niet afgegaan is. Ieder jaar gebeuren er hierdoor ernstige ongelukken omdat vuurwerk niet veilig opgeruimd wordt. Hierbij geven wij u wat tips om vuurwerkafval veilig om te ruimen.

Tips voor het opruimen:

  • Ruim vuurwerkafval gelijk op en gooi het als het is afgekoeld bij het huisvuil.
  • Maak vuurwerkafval nat voor het opruimen.
  • Steek nooit beschadigd vuurwerk opnieuw af.
  • Verzamel direct na het afsteken het vuurwerk, of doe dit zo vroeg mogelijk op nieuwjaarsdag

Ruim je afval op zodat we met zijn allen een gelukkig jaar tegemoet kunnen gaan.

  • 29 december 2011