Gemeente Wassenaar - Vernieuwing Pieter Maritzstraat

Vernieuwing Pieter Maritzstraat

Veel belangstelling voor vernieuwing Pieter Maritzstraat e.o.

Woningbouwvereniging St. Willibrordus presenteerde tijdens een inloopbijeenkomst op
19 december het voorlopig stedenbouwkundig ontwerp voor de nieuwbouw van de Pieter Maritzstraat e.o. Wijkbewoners en belangstellenden konden naast het voorlopig ontwerp, kennis nemen van de belangrijkste regelingen uit het vastgestelde Sociaal Plan via tentoonstellingspanelen, plattegronden en gesprekken met projectmedewerkers.

St. Willibrordus vernieuwt de 57 huurwoningwoningen aan de Pieter Maritzstraat 1 t/m 42 en 2 t/m 42, de St. Willibrordusstraat 6 t/m 18 en de Hallekenstraat 70 t/m 80 om plaats te maken voor 53 eigentijdse woningen, waaronder eengezinswoningen, starterwoningen en seniorenwoningen. Ongeveer 20% van de woningen gaat in de verkoop/vrije sector.

De belangstelling van bezoekers ging met name uit naar de plattegrond van het vernieuwde woonbuurtje en uitstraling van de nieuwe woningen. Op een grote kaart en sfeertekening van de wijk konden de huidige bewoners en omwonenden zien, waar en hoeveel woningen er komen, hoe het verkeer en parkeren zal verlopen en waar de erfafscheidingen liggen. Specifieke vragen werden er gesteld over de regelingen en afspraken uit het vastgestelde Sociaal Plan en over de aankomende sloop- en bouwwerkzaamheden. Om de leefbaarheid en veiligheid tijdens de vernieuwing te waarborgen maakt St.Willibrordus samen met bewoners, omwonenden en professionals een Tijdelijk Beheerplan. Het voornemen is om dit plan begin 2012 klaar te hebben.

Planning

De volgende stap is de vertaling van het voorlopige ontwerp in een definitief ontwerp. Wanneer het Stedenbouwkundig plan gereed is, wordt er opnieuw een contactmoment georganiseerd waarin wijkbewoners en belangstellenden worden bijgepraat over alle maatregelen die worden getroffen tijdens de sloop- en bouwwerkzaamheden. St.Willibrordus verwacht in de eerste helft van 2013 te starten met de sloop van de woningen. Naar verwachting worden in 2014 de nieuwe woningen opgeleverd.

Heeft u vragen over de vernieuwing van de Pieter Maritzstraat e.o.? Neem dan contact op met St. Willibrordus via tel 070-5119335 of kijk op www.wbv-willibrordus.nl 

  • 28 december 2011