Gemeente Wassenaar - Architectuurbeleid ter inzage

Architectuurbeleid ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de conceptnota Architectuurbeleid met ingang van 7 december 2011 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt bij de centrale balie in het gemeentekantoor. Tot en met 18 januari 2012 kan een ieder een reactie op de nota indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 499, 2240 AL Wassenaar. De nota is ook in te zien via de gemeentelijke website www.wassenaar.nl onder plannen & projecten. 

Het indienen van een inspraakreactie dient bij voorkeur schriftelijk te gebeuren. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen dient tijdig, indien mogelijk uiterlijk een week voor het einde van de ter inzage legging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 070 – 5122239.

Boekje architectuurbeleid (PDF-document 1,30 mB)

  • 7 december 2011