Gemeente Wassenaar - Rioolrechten Wassenaar omlaag

Rioolrechten Wassenaar omlaag

Gemeentelijke belastingen: wel nodig maar niet te veel graag

´╗┐Het huishoudboekje van Wassenaar is door de gemeenteraad
voor 2012 vastgesteld. Tijd om de verantwoordelijk
wethouder voor Financiën Marc van Dijk (VVD) aan het
woord te laten over de eventuele gevolgen voor de portemonnee.


Wethouder voor Financiën Marc van Dijk (VVD)

 


Als wethouder Financiën bent u verantwoordelijk voor
de gemeentelijke financiën. Dat wil zeggen: u ziet er op
toe dat het huishoudboekje klopt?

Als wethouder Financiën zie ik er inderdaad op toe dat de inkomsten netjes
overeenkomen met de uitgaven. Ook zorg ik er voor dat er
bijvoorbeeld wordt gespaard voor toekomstige uitgaven en
er een gedeelte op zij wordt gezet voor tegenvallers of
onverwachte uitgaven. Net als bij de mensen thuis.
Er gaan nogal wat schrikverhalen de rondte dat de
gemeentelijke belastingen ‘ gigantisch’ gaan stijgen in
2012? Die verhalen lees ik ook in de kranten en in de social
media. Er worden zaken verkondigd die niet overeenkomen
met de werkelijkheid.


Maar de burger moet toch meer ‘gemeentelijke belasting
gaan betalen in 2012?

Het antwoord is ja en nee.


Wilt u dat s.v.p. uitleggen?

Vanaf 2012 hoeft de Wassenaarse burger bijvoorbeeld €20,- per huishouden per
jaar minder te betalen aan rioolrechten.


€20,- per huishouden: dat gaat dus om veel geld?

Dat klopt. De Wassenaarse burgers hebben in de afgelopen
jaren met elkaar voldoende gespaard om er voor te zorgen
dat de riolering in het dorp onderhouden en vervangen kan
worden. Dit zodat de riolering de komende twintig tot dertig
jaar weer mee kan. De voorziening is nu voldoende
gevuld. Je moet van burgers niet meer geld vragen dan
nodig is. Als wethouder Financiën ben ik van mening dat je
als overheid zo min mogelijk beslag moet leggen op het
geld van een ander.

Dus dat wordt minder belasting betalen?

Voor rioolrechten wel maar er zijn ook andere diensten die burgers afnemen
en die ook betaald moeten worden. Vaak waren dit
diensten die niet voor een kostendekkende prijs werden
aangeboden.


Kostendekkende prijs: hoe bedoelt u dat?

In het verleden zijn veel (gemeentelijke) diensten aangeboden onder de
kostprijs. Dat betekent dat de inwoner van Wassenaar een
product of dienst afneemt waarvan de verkoopprijs lager is
dan de prijs waar het werkelijk voor is gemaakt.


Dus je maakt als gemeente ‘verlies’ op een product?

Ja. Nu heb je als overheid veel diensten die je moet leveren
omdat je als overheid de enige organisatie bent die voor
bepaalde (maatschappelijke) taken kan zorgen. Denk maar
aan het bewaken en onderhouden van de rioleringswerkzaamheden.
Of producten zoals zorg waar altijd een bijdrage
van de gemeente (subsidie) gevraagd wordt. De
gemeenteraad van Wassenaar heeft aan het college van
burgemeester en wethouders gevraagd om in onze
gemeente zoveel mogelijk met kostendekkende tarieven
voor producten te gaan werken.


Waarom kostendekkende tarieven?

Het principe ‘de gebruiker betaalt’ wordt toegepast. Daarnaast moet de
gemeente ook bezuinigen in de huidige economische toestand.
Zo zijn er een aantal gemeentelijke vacatures in de
afgelopen jaren niet meer ingevuld. Het ambtelijke apparaat
zal de komende jaren krimpen met 10%. En je zult dan
ook realistische prijzen moeten gaan vragen van je klanten.
In ons geval de burgers, bedrijven en bezoekers van dit
mooie dorp.


Wat betekent de invoering van kostendekkende tarieven
voor de Wassenaarder?

Concreet voor 2012 betekent dat huishoudens meer moeten betalen voor het ophalen
van bijvoorbeeld huisvuil. Het is gebleken dat de tarieven
lager zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. De
gemeenteraad van Wassenaar heeft besloten deze kostendekkend
te maken. ‘De gebruiker betaalt’ in dit geval. En dat
heeft tot gevolg dat de tarieven voor dit product in 2012 zullen
stijgen. Want nu betaalt de gebruiker nog te weinig.
Overigens heeft het college van burgemeester en wethouders
voorgesteld om de noodzakelijke verhoging te spreiden
over twee jaren.


Wat zal de burger gemiddeld extra kwijt zijn in 2012?

Al met al zal het zo een 4,2 % meer zijn dan afgelopen jaar.
En ik moet zeggen dat als we de afvalstoffenheffing niet
hadden verhoogd we uit zouden komen zo rond de inflatiecorrectie.
Gelukkig worden de 2 tientjes voor rioleringen
afgeschaft. Daarnaast worden de tarieven voor de rioolrechten
met 6% verlaagd. Dat scheelt toch behoorlijk.

Foto: Michel Porro

  • 2 december 2011