Gemeente Wassenaar - De Nieuwe Haagse School

De Nieuwe Haagse School

De Nieuwe Haagse School Een bruisend kunstleven met een heel eigen dynamiek. Dat had Den Haag in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw. Die dynamiek ziet u terug in de tentoonstelling Het elan van de Nieuwe Haagse School, die vanaf 10 december te zien is in het Gorcums Museum. Maak kennis met een stroming uit een woelige tijd, in een expo met de Wassenaarse Knoestercollectie als basis.

Iets ‘keuriger’ Zeg Haagse school en je denkt al snel aan eind negentiende eeuw: Mesdag, Breitner en andere schilders. Maar er is nóg een Haagse school: de Nieuwe Haagse School. En dat is heel wat anders. In de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw was een groep kunstenaars werkzaam in Den Haag. Het waren de tijden dat Cobra geruchtmakend de kunst vernieuwde. In Den Haag was men misschien iets ‘keuriger’ bezig, wat conformistischer. En hun kunst, die van de Nieuwe Haagse School, is de laatste jaren steeds meer in de belangstelling gekomen.

Prominente schilders Deze groepering bestond in feite uit drie kunstenaarsgroepen, die elkaar in wisselende samenstelling opvolgden. Er werden bijna maandelijks tentoonstellingen georganiseerd. Prominente schilders als Kees Andréa, Theo Bitter, Rein Draijer, Herman Berserik, Jaap Nanninga, Willem Hussem, Piet Ouborg en Joop Kropff waren hierbij. Zelfs een jonge Jan Cremer verkeerde in dit gezelschap. Het resulteerde in afwisselend werk: veel schilderkunst, maar ook beelden of keramiek, en zowel figuratief als abstract.

 Knoester De werken die in het Gorcums Museum tentoongesteld worden, zijn voor een groot gedeelte afkomstig uit de Knoestercollectie, sinds enkele jaren in het bezit van de gemeente Wassenaar. Het echtpaar Knoester begon al in 1968 met het verzamelen van kunstwerken uit de Nieuwe Haagse school, waar ze ook een standaardwerk over uitbrachten. Naast de Collectie Knoester en andere werken uit de verzameling van de gemeente Wassenaar, wordt de tentoonstelling gecompleteerd met werken uit enkele particuliere verzamelingen uit Gorinchem en omgeving. Ter inleiding is een klein ensemble van kunstwerken uit de Haagse School te zien.

  • 24 november 2011