Gemeente Wassenaar - Ondertekening convenant CJG

Ondertekening convenant CJG

Op maandag 7 november ondertekende wethouder Sanders het convenant tussen de gemeente, de Stichting Jeugdgezondheidszorg ZHW, Kwadraad, Stichting Schooladviesdienst Wassenaar, Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Wassenaar, Stichting Bureau Jeugdzorg Haaglanden, Stichting Kinderdagverblijven Wassenaar, de Stichting Halt Hollands Midden Haaglanden, Stichting Adelbert College en de Stichting Het Rijnlands Lyceum.

De organisaties werken onder regie van de gemeente Wassenaar samen als kern- of ketenpartner van het Centrum Jeugd en Gezin Wassenaar, onder het motto "Spelen, leren, groeien".

Bij het CJG kan iedereen terecht met vragen over opvoeden en opgroeien.

Wethouder Sanders ondertekent het convenant

  • 11 november 2011