Gemeente Wassenaar - Sloten schoonhouden

Sloten schoonhouden

Bewoners die aan een sloot wonen, moeten de slootkant schoonhouden zodat het water goed kan blijven stromen. Vanaf 17 oktober controleert Delfland of dit gedaan is. Dit heet schouw.

Bewoners aan een sloot: houd het schoon!

Als water in sloten en vaarten goed kan stromen, kan tijdens hevige regenval het water sneller weg gepompt worden. Daardoor kunnen we hier veilig blijven wonen en werken. Voor die doorstroming is het belangrijk dat watergangen, kaden en dijken goed onderhouden worden. Eigenaren van gronden in Delfland die grenzen aan vaarten of sloten, hebben onderhoudsplicht. Dit houdt onder meer in dat ze de slootkanten maaien, de kanten afsteken, takken snoeien en begroeiingen verwijderen.

Controle

De onderhoudsplicht is verschillend, afhankelijk van het type sloot of vaart. In de bekendmakingen hierover op de website van Delfland (www.hhdelfland.nl/bekendmakingen) is te lezen wat precies van de onderhoudsplichtige bewoners wordt verwacht. Het onderhoud moet voor 17 november klaar zijn. Vanaf die datum controleren schouwmeesters of het onderhoud gebeurd is. Zo niet, dan wordt de eigenaar eraan herinnerd dit alsnog in orde te maken. Delfland draagt zorg voor het overige onderhoud aan sloten en vaarten, waaronder het verwijderen van kroos en overtollige waterplanten.

Meer informatie

De officiële bekendmakingen over de onderhoudsplicht en de schouw staan op www.hhdelfland.nl/wonenaanhetwater. Voor meer informatie over de onderhoudsplicht kunt u contact opnemen met schouwmanager Ton Spaan, tel (015) 270 18 58.

  • 12 oktober 2011