Gemeente Wassenaar - Wassenaar gebruikt 14070

Wassenaar gebruikt 14070

Gemeente Wassenaar is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14070. U hoeft alleen deze 5 cijfers te toetsen. Het telefoonnummer vervangt alle andere publieksnummers van de gemeente. U kunt bij dit nummer terecht voor al uw vragen en melding aan de gemeente op werkdagen van 8.30 - 16.30 uur.

Ongeveer 15 jaar geleden in 1995 heeft Nederland al zijn telefoonnummers veranderd naar tien cijfers om bellen eenvoudiger te maken. In het kader van een betere bereikbaarheid van de overheid wordt dit principe losgelaten voor speciale nummers om de overheid beter bereikbaar te laten zijn. In 2015 is iedere gemeente bereikbaar onder 14+netnummer (14020 voor Amsterdam). In het kader van beter klanten contact worden dezen nummers ingevoerd als eenduidige ingang naar de lokale overheid.

De 14 netnummers zijn in gebruik bij gemeenten, het komt vaak voor dat er meerdere gemeenten onder hetzelfde netnummer vallen. Bijvoorbeeld Amsterdam en Amstelveel vallen beiden onder 020 en zo zijn er tientallen voorbeelden in Nederland. Om beide gemeenten bereikbaar te maken onder hetzelfde nummer 14020 is er gekozen voor een IVR (voice response systeem). Bij netnummers die voor meerdere gemeenten gelden wordt er gevraagd welke gemeente u wilt spreken en wordt u doorverbonden met het klant contact centrum van deze gemeente. Dit systeem werkt ook voor samengevoegde gemeenten waarbij u na het inspreken van de plaatsnaam wordt doorverbonden naar de juiste gemeente.

De 14+netnummer nummers worden stapsgewijs ingevoerd in Nederland. In 2009 zijn alle 100.000+ gemeenten hierop overgegaan en vanaf 2011 is het de bedoeling dat de andere gemeenten hierop overstappen. De richtlijn is dat in 2015 de gemeenten in Nederland als het loket voor de overheid fungeren en daarop is de dienstverlening en service achter deze 14+netnummer nummers afgesteld.

Recentelijk duiken er problemen op met de 14+netnummer nummers die niet voorzien waren. Doordat de nummers korter zijn dan tien cijfers twijfelen veel mensen over de juistheid hiervan. Het gevolg is dat mensen hun eigen netnummer voor het 14 nummer plaatsen. Hierdoor wordt 020 14020 gebeld waarbij de beller heel ergens anders uitkomt of juist geen gehoor krijgt. Verschillende gemeenten hebben al publiciteitscampagnes gestart om de nummers meer bekendheid te geven.

In de toekomst is het de bedoeling dat alle communicatie met de overheid binnenkomt via de klant contact centra (KCC).  Of dit nu via telefoon, internet of direct aan de balie is over zult u even snel geholpen worden en is de informatie die u krijgt hetzelfde. Dit streven past bij de strategie van de overheid om het contact met burgers te stroomlijnen en beter te organiseren. De informatie die u van de overheid wilt wordt gestroomlijnd via een of twee communicatiekanalen zodat u altijd de weg weet bij de overheid.

  • 6 oktober 2011